Kronoloogia

Kõik osad, 13.06.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kehtestamine RT IV, 13.06.2017, 17 Saarde Vallavolikogu määrus 5 16.06.2017 - …
Laekvere Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine RT IV, 13.06.2017, 16 Laekvere Vallavolikogu määrus 48 16.06.2017 - 16.09.2018
Torgu valla jäätmevaldajate registri põhimäärus RT IV, 13.06.2017, 15 Torgu Vallavolikogu määrus 5 16.06.2017 - 02.04.2018
Torgu valla 2017.aasta I lisaeelarve RT IV, 13.06.2017, 14 Torgu Vallavolikogu määrus 4 16.06.2017 - 31.12.2017
Valimisjaoskonna moodustamine RT IV, 13.06.2017, 13 Rakke Vallavalitsus määrus 2 16.06.2017 - …
Tartu linna 2017. aasta I lisaeelarve RT IV, 13.06.2017, 12 Tartu Linnavolikogu määrus 138 16.06.2017 - 31.12.2017
Tartu Kroonuaia Kooli põhimäärus RT IV, 13.06.2017, 11 Tartu Linnavolikogu määrus 139 01.07.2017 - …
Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused RT IV, 13.06.2017, 10 Keila Linnavalitsus määrus 5 16.06.2017 - …
Laekvere Vallavolikogu 18. detsembri 2012 määruse nr 48 "Laekvere Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmine RT IV, 13.06.2017, 9 Laekvere Vallavolikogu määrus 5
Valimisjaoskondade moodustamine RT IV, 13.06.2017, 8 Mäksa Vallavalitsus määrus 2 16.06.2017 - …
Koigi valla ehitusmäärus RT IV, 13.06.2017, 7 Koigi Vallavolikogu määrus 5 16.06.2017 - kehtetu
Lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 13.06.2017, 6 Tõlliste Vallavolikogu määrus 5 16.06.2017 - kehtetu
Rapla valla lasteasutuste lasteaiaõpetajate töötasustamise alused RT IV, 13.06.2017, 5 Rapla Vallavalitsus määrus 2 16.06.2017 - kehtetu
Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ja ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine, Koigi valla ehitusmääruse kehtetuks tunnistamine RT IV, 13.06.2017, 4 Koigi Vallavolikogu määrus 7 16.06.2017 - 04.02.2018
Puudega lastele lapsehoiuteenuse ja muude sotsiaalteenuste osutamise ning rahastamise kord RT IV, 13.06.2017, 3 Tõlliste Vallavolikogu määrus 5 16.06.2017 - 16.04.2018
Keila Linnavalitsuse 17.augusti 2016 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine RT IV, 13.06.2017, 2 Keila Linnavalitsus määrus 5
Rapla valla lasteasutuste lasteaiaõpetajate töötasu alammäär RT IV, 13.06.2017, 1 Rapla Vallavalitsus määrus 8 16.06.2017 - 13.01.2018
Muudatuste tegemine Vabariigi Valitsuse koosseisus RT III, 13.06.2017, 1 Vabariigi President otsus 107
Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded RT I, 13.06.2017, 12 Põllumajandusminister määrus 55 16.06.2017 - 31.01.2018
Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded RT I, 13.06.2017, 11 Põllumajandusminister määrus 80 16.06.2017 - …

Kokku: 30| Näitan: 1- 20|Näita kõiki