Kronoloogia

Kõik osad, 13.07.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Vinni valla hankekord RT IV, 13.07.2018, 12 Vinni Vallavalitsus määrus 12 16.07.2018 - …
Lääneranna Raamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord RT IV, 13.07.2018, 11 Lääneranna Vallavalitsus määrus 12 16.07.2018 - …
Teenistus- ja töölähetuse kord RT IV, 13.07.2018, 10 Järva Vallavalitsus määrus 6 16.07.2018 - …
Kohila valla põhimäärus RT IV, 13.07.2018, 9 Kohila Vallavolikogu määrus 28 16.07.2018 - kehtetu
Saue valla kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 13.07.2018, 8 Saue Vallavalitsus määrus 5 16.07.2018 - kehtetu
Kernu valla kriisikomisjoni põhimääruse kinnitamine RT IV, 13.07.2018, 7 Kernu Vallavalitsus määrus 1 16.07.2018 - kehtetu
Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord RT IV, 13.07.2018, 6 Harku Vallavalitsus määrus 11 16.07.2018 - …
Saue linna kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 13.07.2018, 5 Saue Linnavalitsus määrus 3 16.07.2018 - kehtetu
Nissi valla kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 13.07.2018, 4 Nissi Vallavalitsus määrus 1 16.07.2018 - kehtetu
Kohila valla põhimäärus RT IV, 13.07.2018, 3 Kohila Vallavolikogu määrus 10 16.07.2018 - 15.10.2018
Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määruse nr 11 „Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ muutmine RT IV, 13.07.2018, 2 Harku Vallavalitsus määrus 6
Saue valla kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 13.07.2018, 1 Saue Vallavalitsus määrus 7 16.07.2018 - …
Sõjaväeliste auastmete andmine RT III, 13.07.2018, 2 Vabariigi President käskkiri 57
Ajutise sõjaväelise auastme andmine RT III, 13.07.2018, 1 Vabariigi President käskkiri 56
R. Lausma Luige nimetamine ja A. Rundu tagasikutsumine RT II, 13.07.2018, 2 Vabariigi President otsus 297
Välisministeeriumi teadaanne RT II, 13.07.2018, 1 Välisminister teadaanne
Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi tegevliikme elukohas hoidmise tingimused ning hoiule andmise kord RT I, 13.07.2018, 15 Kaitseminister määrus 7 16.07.2018 - …
Sõjaväerelva, lahingutehnika, lahingumoona ning kaitseotstarbelise erivarustuse väljaveo ja sisseveo ning riigipiiri ületava sõjaväerelva ja laskemoona käitlemise ja üleandmise kord RT I, 13.07.2018, 14 Kaitseminister määrus 29 16.07.2018 - …
Maksebilansi koostamiseks vajalike andmete esitamine RT I, 13.07.2018, 13 Eesti Panga President määrus 7 01.01.2019 - …
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad RT I, 13.07.2018, 12 Sotsiaalminister määrus 73 16.07.2018 - …

Kokku: 31| Näitan: 1- 20|Näita kõiki