Kronoloogia

Kõik osad, 13.08.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Põlva valla lemmikloomade registri asutamine ja põhimäärus RT IV, 13.08.2019, 13 Põlva Vallavalitsus määrus 8 16.08.2019 - …
Vallavolikogu liikmetele ning komisjoni liikmetele volikogu ja komisjonide tööst osavõtu eest tasu suuruse ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse määramise ja maksmise kord RT IV, 13.08.2019, 12 Lüganuse Vallavolikogu määrus 12 16.08.2019 - 01.05.2020
Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine RT IV, 13.08.2019, 11 Lüganuse Vallavolikogu määrus 85
Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord RT IV, 13.08.2019, 10 Mäksa Vallavolikogu määrus 7 16.08.2019 - kehtetu
Sotsiaaleluruumi andmise ja kasutamise kord RT IV, 13.08.2019, 9 Haaslava Vallavolikogu määrus 22 16.08.2019 - kehtetu
Haaslava valla arengukava 2015-2020 vastuvõtmine RT IV, 13.08.2019, 8 Haaslava Vallavolikogu määrus 28 16.08.2019 - kehtetu
Mäksa valla muudetud arengukava 2014-2026 kinnitamine RT IV, 13.08.2019, 7 Mäksa Vallavolikogu määrus 19 16.08.2019 - kehtetu
Võnnu valla arengukava muutmise algatamine RT IV, 13.08.2019, 6 Võnnu Vallavolikogu määrus 2 16.08.2019 - kehtetu
Võnnu valla arengukava 2025 vastuvõtmine RT IV, 13.08.2019, 5 Võnnu Vallavolikogu määrus 18 16.08.2019 - kehtetu
Kastre valla eelarvest huvihariduse ning huvitegevuse toetamise kord RT IV, 13.08.2019, 4 Kastre Vallavolikogu määrus 51 16.08.2019 - kehtetu
Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord RT IV, 13.08.2019, 3 Kastre Vallavolikogu määrus 77 16.08.2019 - …
Kastre valla arengukava aastateks 2019-2026 kinnitamine RT IV, 13.08.2019, 2 Kastre Vallavolikogu määrus 75 16.08.2019 - 31.12.2026
Kastre valla eelarvest huvihariduse ning huvitegevuse toetamise kord RT IV, 13.08.2019, 1 Kastre Vallavolikogu määrus 76 16.08.2019 - …
Raha eraldamine RT III, 13.08.2019, 1 Vabariigi Valitsus korraldus 188 09.08.2019 - …
Eesti Vabariigi valitsuse ja India Vabariigi valitsuse vahelisele diplomaatilise passi kasutajate suhtes viisanõudest loobumise kokkuleppele allakirjutamiseks volituse andmine RT II, 13.08.2019, 1 Vabariigi Valitsus korraldus 187 09.08.2019 - …
Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika RT I, 13.08.2019, 8 Keskkonnaminister määrus 73 16.08.2019 - 08.09.2019
Keskkonnaministri 20. detsembri 2016. a määruse nr 73 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika” muutmine RT I, 13.08.2019, 7 Keskkonnaminister määrus 33
Riigile kuuluva muuseumikogu kasutamise lepingu nr 6-9/54 lisa 4 RT I, 13.08.2019, 6 Kultuuriminister leping
Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord RT I, 13.08.2019, 5 Vabariigi Valitsus määrus 77 16.08.2019 - …
Riigile kuuluva muuseumikogu kasutamise lepingu nr 6-9/111 lisa 4 RT I, 13.08.2019, 4 Kultuuriminister leping

Kokku: 23| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json