Kronoloogia

Kõik osad, 13.09.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Audru Vallavolikogu 07.10.2010 määruse nr 28 “Audru Huvialakeskuse õpilaste osalustasu kinnitamine ja tasumise kord” kehtetuks tunnistamine RT IV, 13.09.2017, 14 Audru Vallavolikogu määrus 17
Riigieelarvest Konguta vallale määratud raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks toetuse kasutamise kord RT IV, 13.09.2017, 13 Konguta Vallavolikogu määrus 46 16.09.2017 - 31.12.2017
Jäätmehoolduseeskiri RT IV, 13.09.2017, 12 Konguta Vallavolikogu määrus 45 01.01.2018 - 28.02.2018
Valimisjaoskondade moodustamine RT IV, 13.09.2017, 11 Martna Vallavalitsus määrus 2 16.09.2017 - …
Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu muutmine RT IV, 13.09.2017, 10 Misso Vallavolikogu otsus 39
Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord RT IV, 13.09.2017, 9 Õru Vallavolikogu määrus 4 16.09.2017 - 10.06.2018
Õru valla 2017. aasta lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 13.09.2017, 8 Õru Vallavolikogu määrus 3 16.09.2017 - 31.12.2017
Martna Vallavalitsuse 09.06.2017. a määruse nr 2 "Valimisjaoskondade moodustamine" muutmine RT IV, 13.09.2017, 7 Martna Vallavalitsus määrus 3
Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude ja palgamäärade kinnitamine RT IV, 13.09.2017, 6 Vaivara Vallavalitsus määrus 2 16.09.2017 - 30.09.2017
Nõmme Vaba Aja Keskuse põhimäärus RT IV, 13.09.2017, 5 Tallinna Linnavalitsus määrus 63 16.09.2017 - …
Vaivara Huvikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine RT IV, 13.09.2017, 4 Vaivara Vallavalitsus määrus 5
Türi valla põhimäärus RT IV, 13.09.2017, 3 Türi Vallavolikogu määrus 17 16.10.2017 - kehtetu
Tallinna Linnavalitsuse 17. septembri 2014 määruse nr 63 "Nõmme Vaba Aja Keskuse põhimäärus" muutmine RT IV, 13.09.2017, 2 Tallinna Linnavalitsus määrus 28
Türi valla põhimäärus RT IV, 13.09.2017, 1 Türi Vallavolikogu määrus 5 16.10.2017 - 31.12.2017
Päästeteenistujate ning Sisekaitseakadeemia Päästekolledži täiskoormusega õppe üliõpilaste ja õpilaste vormi- ning eririietuse kirjeldus RT I, 13.09.2017, 3 Siseminister määrus 36 01.10.2017 - …
Jahitunnistuse vorm, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise ning jahitunnistuse taotlemise ja andmise kord, jahindusalasele koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ning koolitamise kord RT I, 13.09.2017, 2 Keskkonnaminister määrus 25 16.09.2017 - …
Keskkonnaministri 22. mai 2013. a määruse nr 25 „Jahitunnistuse vorm, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise ning jahitunnistuse taotlemise ja andmise kord, jahindusalasele koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ning koolitamise kord” muutmine RT I, 13.09.2017, 1 Keskkonnaminister määrus 35

Kokku: 17| Näitan: 1- 17|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane