Kronoloogia

Kõik osad, 13.09.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Maardu linna avaliku korra ja heakorra eeskirja kinnitamine RT IV, 13.09.2018, 49 Maardu Linnavolikogu määrus 50 16.09.2018 - kehtetu
Sillamäe linna hankekord RT IV, 13.09.2018, 48 Sillamäe Linnavalitsus määrus 10 16.09.2018 - …
Täisealise isiku hoolduse määramise ja osutamise kord RT IV, 13.09.2018, 47 Audru Vallavalitsus määrus 4 01.01.2019 - kehtetu
Audru valla „Aasta õpetaja“ statuut RT IV, 13.09.2018, 46 Audru Vallavolikogu määrus 8 16.09.2018 - kehtetu
Korruptsiooni ennetamine Valga valla töökorralduses RT IV, 13.09.2018, 45 Valga Vallavalitsus määrus 14 16.09.2018 - …
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri RT IV, 13.09.2018, 44 Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus määrus 28 16.09.2018 - …
Rae valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded RT IV, 13.09.2018, 43 Rae Vallavalitsus määrus 21 16.09.2018 - …
Kallaste laevaremondi slipi ja selle territooriumi kasutamise hinnakirja kehtestamine RT IV, 13.09.2018, 42 Peipsiääre Vallavolikogu määrus 34 16.09.2018 - …
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord RT IV, 13.09.2018, 41 Tõstamaa Vallavolikogu määrus 33 01.01.2019 - kehtetu
Munitsipaalhuvikoolide põhimääruste kinnitamine RT IV, 13.09.2018, 40 Pärnu Linnavolikogu määrus 9 16.09.2018 - …
Paikuse Kultuurirahastu RT IV, 13.09.2018, 39 Paikuse Vallavolikogu määrus 4 16.09.2018 - kehtetu
Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetus RT IV, 13.09.2018, 38 Pärnu Linnavolikogu määrus 12 16.09.2018 - kehtetu
Sporditegevuse toetamise kord RT IV, 13.09.2018, 37 Paikuse Vallavolikogu määrus 14 16.09.2018 - kehtetu
Pärnu linna huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise kord RT IV, 13.09.2018, 36 Pärnu Linnavolikogu määrus 24 16.09.2018 - 14.02.2019
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord RT IV, 13.09.2018, 35 Paikuse Vallavolikogu määrus 3 01.01.2019 - kehtetu
Sünnitoetuse ja esimesse klassi õppima asumise toetuse maksmise tingimused ja kord RT IV, 13.09.2018, 34 Pärnu Linnavolikogu määrus 9 01.01.2019 - kehtetu
Riigieelarvest määratud toetusest rahastatavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord RT IV, 13.09.2018, 33 Pärnu Linnavolikogu määrus 3 01.01.2019 - kehtetu
Audru valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord RT IV, 13.09.2018, 32 Audru Vallavolikogu määrus 7 01.01.2019 - kehtetu
Noorteühingute, noorteprogrammide ja noorteprojektide vallaeelarvest toetamise põhimõtted, toetuse taotlemise ja maksmise tingimused ja kord RT IV, 13.09.2018, 31 Audru Vallavolikogu määrus 25 16.09.2018 - kehtetu
Sotsiaaltoetuste kord RT IV, 13.09.2018, 30 Pärnu Linnavolikogu määrus 21 01.01.2019 - kehtetu

Kokku: 49| Näitan: 1- 20|Näita kõiki