Kronoloogia

RT I, 14.01.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning elamisloa taotlemise vormid RT I, 14.01.2017, 31 Siseminister määrus 83 17.01.2017 - kehtetu
Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad RT I, 14.01.2017, 30 Siseminister määrus 7 17.01.2017 - 30.03.2017
Legaalse sissetuleku määrad RT I, 14.01.2017, 29 Siseminister määrus 66 17.01.2017 - kehtetu
Rahvusvahelise kaitse menetlustes andmete esitamise vormid RT I, 14.01.2017, 28 Siseminister määrus 10 18.01.2017 - kehtetu
Ajutise reisidokumendi, meremehe teenistusraamatu, meresõidutunnistuse, digitaalse isikutunnistuse ja Eesti kodaniku poolt esitatava isikutunnistuse ja/või Eesti kodaniku passi väljaandmise taotluse vormid ning välismaalase poolt esitatava elamisloakaardi/isikutunnistuse, välismaalase passi/pagulase reisidokumendi, tähtajalise elamisloa/tähtajalise elamisloa pikendamise taotluse vormid RT I, 14.01.2017, 27 Siseminister määrus 68 18.01.2017 - kehtetu
Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse ja tähtajalise elamisõiguse pikendamise taotluse ning alalise elamisõiguse registreerimise taotluse vorm RT I, 14.01.2017, 26 Siseminister määrus 49 18.01.2017 - kehtetu
Prokuratuuri taotlusel kaaluka avaliku huvi korral tähtajalise elamisloa andmise menetluse algatamiseks esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu RT I, 14.01.2017, 25 Siseminister määrus 30 18.01.2017 - …
Pagulase ja täiendava kaitse saaja ning nende perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu RT I, 14.01.2017, 24 Siseminister määrus 87 18.01.2017 - …
Ajutise kaitse saaja ja tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu RT I, 14.01.2017, 23 Siseminister määrus 86 17.01.2017 - …
Pikaajalise viisa andmise, viibimisaja vormistamise ja viibimisaja pikendamise kord, tähtajad, piisavate rahaliste vahendite ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr ning pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemise vormid RT I, 14.01.2017, 22 Siseminister määrus 82 18.01.2017 - 30.03.2017
Pikaajalise viisa andmise, viibimisaja vormistamise ja viibimisaja pikendamise kord, tähtajad, piisavate rahaliste vahendite ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr ning pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemise vormid RT I, 14.01.2017, 21 Siseminister määrus 82 17.01.2017 - 17.01.2017
Elamislubade ja töölubade registri põhimäärus RT I, 14.01.2017, 20 Siseminister määrus 81 01.04.2017 - …
Elamislubade ja töölubade registri põhimäärus RT I, 14.01.2017, 19 Siseminister määrus 81 18.01.2017 - 31.03.2017
Elamislubade ja töölubade registri põhimäärus RT I, 14.01.2017, 18 Siseminister määrus 81 17.01.2017 - 17.01.2017
Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme elamisõiguse taotlemise, andmise ning selle pikendamise ja lõpetamise kord RT I, 14.01.2017, 17 Siseminister määrus 80 18.01.2017 - 12.10.2017
Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus RT I, 14.01.2017, 16 Siseminister määrus 78 01.02.2017 - 04.02.2018
Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus RT I, 14.01.2017, 15 Siseminister määrus 78 18.01.2017 - 31.01.2017
Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad RT I, 14.01.2017, 14 Siseminister määrus 77 01.02.2017 - 04.02.2018
Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad RT I, 14.01.2017, 13 Siseminister määrus 77 18.01.2017 - 31.01.2017
Riikliku rahvusvahelise kaitse andmise registri põhimäärus RT I, 14.01.2017, 12 Siseminister määrus 76 18.01.2017 - …

Kokku: 31| Näitan: 1- 20|Näita kõiki