Kronoloogia

Kõik osad, 14.02.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Välisministeeriumi teadaanne RT II, 14.02.2018, 2 Välisminister teadaanne
Eesti Vabariigi valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse haridus- ja teaduskoostöö kokkulepe RT II, 14.02.2018, 1 Vabariigi Valitsus välisleping
Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu muutmine RT I, 14.02.2018, 19 Maanteeamet leping
Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine RT I, 14.02.2018, 18 Justiitsminister määrus 13 17.02.2018 - 08.02.2019
Notariaadimäärustik RT I, 14.02.2018, 17 Justiitsminister määrus 23 01.03.2018 - 29.06.2018
Notariaadimäärustik RT I, 14.02.2018, 16 Justiitsminister määrus 23 17.02.2018 - 28.02.2018
2018. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused RT I, 14.02.2018, 15 Maaeluminister määrus 8 17.02.2018 - …
Koolivälisele nõustamismeeskonnale soovituse andmiseks esitatavate andmete loetelu, taotluse esitamise ning koolivälise nõustamismeeskonna soovituse andmise tingimused ja kord RT I, 14.02.2018, 14 Haridus- ja teadusminister määrus 2 17.02.2018 - …
Suuruluki laskekatse tunnistuse vorm ja vibujahi laskekatse tunnistuse vorm RT I, 14.02.2018, 13 Keskkonnaminister määrus 35 01.05.2018 - …
Keskkonnaministri 19. juuni 2013. a määruse nr 35 „Suuruluki laskekatse tunnistuse vorm ja vibujahi laskekatse tunnistuse vorm” muutmine RT I, 14.02.2018, 12 Keskkonnaminister määrus 5
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu RT I, 14.02.2018, 11 Vabariigi Valitsus määrus 193 17.02.2018 - 31.03.2018
Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded RT I, 14.02.2018, 10 Vabariigi Valitsus määrus 84 17.02.2018 - …
Gümnaasiumi riiklik õppekava RT I, 14.02.2018, 9 Vabariigi Valitsus määrus 2 17.02.2018 - …
Põhikooli riiklik õppekava RT I, 14.02.2018, 8 Vabariigi Valitsus määrus 1 17.02.2018 - …
Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava RT I, 14.02.2018, 7 Vabariigi Valitsus määrus 182 17.02.2018 - …
Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid RT I, 14.02.2018, 6 Vabariigi Valitsus määrus 113 17.02.2018 - …
Haridus- ja teadustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 kalendripäeva põhipuhkust, ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa RT I, 14.02.2018, 5 Vabariigi Valitsus määrus 112 17.02.2018 - …
Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus RT I, 14.02.2018, 4 Vabariigi Valitsus määrus 265 17.02.2018 - …
Justiitsministri 22. aprilli 2013. a määruse nr 13 „Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine” muutmine RT I, 14.02.2018, 3 Justiitsminister määrus 6
Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” muutmine RT I, 14.02.2018, 2 Justiitsminister määrus 5

Kokku: 21| Näitan: 1- 20|Näita kõiki