Kronoloogia

RT I, 14.07.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine RT I, 14.07.2017, 12 Vabariigi Valitsus määrus 159 … - …
Tartu linna ja Tähtvere valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine RT I, 14.07.2017, 11 Vabariigi Valitsus määrus 127 15.07.2017 - …
Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine RT I, 14.07.2017, 10 Vabariigi Valitsus määrus 126 15.07.2017 - …
Lõhkematerjalile, selle märgistusele ja vastavushindamisele esitatavad nõuded RT I, 14.07.2017, 9 Majandus- ja taristuminister määrus 37 17.07.2017 - kehtetu
Pürotehnilisele tootele, selle pakendile, pürotehnilise tootega kaasnevale teabele ja märgistusele ning pürotehnilise toote nõuetele vastavuse tõendamisele esitatavad nõuded RT I, 14.07.2017, 8 Majandus- ja taristuminister määrus 30 17.07.2017 - kehtetu
Lõhkematerjalile ja pürotehnilisele tootele, nende nõuetele vastavuse tõendamisele ja käibe jälgitavusele ning arvestuse pidamisele esitatavad nõuded RT I, 14.07.2017, 7 Majandus- ja taristuminister määrus 37 17.07.2017 - 21.02.2019
Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid RT I, 14.07.2017, 6 Põllumajandusminister määrus 3 17.07.2017 - …
Täpsemad nõuded katseloomade hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise ning loomkatseprojekti kavandamise koolituse programmi ja koolitusel käsitletavate teemade kohta RT I, 14.07.2017, 5 Põllumajandusminister määrus 22 17.07.2017 - …
Katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetele esitatavad nõuded, sealhulgas katseloomade üle arvestuse pidamise täpsemad nõuded ja loomade heaolu üksuse täpsemad ülesanded RT I, 14.07.2017, 4 Põllumajandusminister määrus 92 01.08.2017 - kehtetu
Loomkatse raskusastmete määratlused ja loomkatse liigitamise täpsemad nõuded raskusastmete järgi ning katselooma hukkamise nõuded ja hukkamise meetodid RT I, 14.07.2017, 3 Põllumajandusminister määrus 94 17.07.2017 - 18.04.2019
Põllumajandusministri määruste muutmine RT I, 14.07.2017, 2 Maaeluminister määrus 54
Katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetele esitatavad nõuded, sealhulgas katseloomade üle arvestuse pidamise täpsemad nõuded ja loomade heaolu üksuse täpsemad ülesanded RT I, 14.07.2017, 1 Maaeluminister määrus 53 01.08.2017 - 12.04.2019

Kokku: 12| Näitan: 1- 12|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane