Kronoloogia

Kõik osad, 14.07.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Valitsuskomisjoni moodustamine Kagu-Eesti piirialade elanike probleemide lahendamiseks RT III, 14.07.2018, 5 Vabariigi Valitsus korraldus 311 12.07.2018 - …
Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2007. a korralduse nr 311 „Valitsuskomisjoni moodustamine Kagu-Eesti piirialade elanike probleemide lahendamiseks“ muutmine RT III, 14.07.2018, 4 Vabariigi Valitsus korraldus 183
Nõusolek riigivara isikliku kasutusõigusega koormamiseks RT III, 14.07.2018, 3 Vabariigi Valitsus korraldus 182 12.07.2018 - …
Loa andmine koeproovide säilitamiseks ja uurimiseks väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi RT III, 14.07.2018, 2 Vabariigi Valitsus korraldus 179 12.07.2018 - …
Loa andmine koeproovide säilitamiseks ja uurimiseks väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi RT III, 14.07.2018, 1 Vabariigi Valitsus korraldus 178 12.07.2018 - …
Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Singapuri Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine RT II, 14.07.2018, 2 Vabariigi Valitsus korraldus 181 12.07.2018 - …
Eesti Vabariigi valitsuse ja India Vabariigi valitsuse vahelise diplomaatilise passi kasutajate suhtes viisanõudest loobumise kokkuleppe eelnõu heakskiitmine RT II, 14.07.2018, 1 Vabariigi Valitsus korraldus 180 12.07.2018 - …
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise tingimused ja kord RT I, 14.07.2018, 11 Vabariigi Valitsus määrus 301 17.07.2018 - kehtetu
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord RT I, 14.07.2018, 10 Vabariigi Valitsus määrus 62 17.07.2018 - …
Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri RT I, 14.07.2018, 9 Vabariigi Valitsus määrus 59 24.07.2018 - …
Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine RT I, 14.07.2018, 8 Vabariigi Valitsus määrus 267 17.07.2018 - …
Maa korralisel hindamisel kasutatav metoodika RT I, 14.07.2018, 7 Vabariigi Valitsus määrus 193 17.07.2018 - …
Maa erakorralise hindamise korra kinnitamine RT I, 14.07.2018, 6 Vabariigi Valitsus määrus 260 17.07.2018 - …
Keskkonnaministeeriumi põhimäärus RT I, 14.07.2018, 5 Vabariigi Valitsus määrus 186 01.08.2018 - …
Kõrgharidusstandard RT I, 14.07.2018, 4 Vabariigi Valitsus määrus 178 01.08.2018 - …
Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadusega seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine RT I, 14.07.2018, 3 Vabariigi Valitsus määrus 61
Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus” muutmine RT I, 14.07.2018, 2 Vabariigi Valitsus määrus 60
Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard” muutmine RT I, 14.07.2018, 1 Vabariigi Valitsus määrus 58

Kokku: 18| Näitan: 1- 18|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane