Kronoloogia

Kõik osad, 14.11.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Rae valla Spordikeskuse Jüri, Järveküla, Lagedi, Peetri ja Vaida spordihoonete kodukordade kinnitamine RT IV, 14.11.2017, 13 Rae Vallavalitsus määrus 3 17.11.2017 - …
Laste arvu suurendamine Peetri Lasteaed-Põhikoolis RT IV, 14.11.2017, 12 Rae Vallavalitsus määrus 3 17.11.2017 - kehtetu
Volikogu esimehele, volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord RT IV, 14.11.2017, 11 Orissaare Vallavolikogu määrus 13 17.11.2017 - kehtetu
Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise korra kehtestamine RT IV, 14.11.2017, 10 Salme Vallavolikogu määrus 13 17.11.2017 - kehtetu
Volikogu esimehele ja aseesimehele hüvituse, komisjonide esimeestele, volikogu liikmetele ja volikogu sekretärile tasu maksmise kord RT IV, 14.11.2017, 9 Kihelkonna Vallavolikogu määrus 3 17.11.2017 - kehtetu
Linnavolikogu hüvitiste ja tasude määramine ning maksmise kord RT IV, 14.11.2017, 8 Kuressaare Linnavolikogu määrus 6 17.11.2017 - kehtetu
Volikogu töö tasustamine RT IV, 14.11.2017, 7 Valjala Vallavolikogu määrus 3 17.11.2017 - kehtetu
Volikogu tööst osavõtu eest tasu suuruse ning maksmise korra kinnitamine RT IV, 14.11.2017, 6 Pihtla Vallavolikogu määrus 2 17.11.2017 - kehtetu
Volikogu liikmetele hüvituse ja tasu määramise ning maksmise kord RT IV, 14.11.2017, 5 Pöide Vallavolikogu määrus 3 17.11.2017 - kehtetu
Rae Vallavalitsuse 25. aprilli 2017 määruse nr 3 „Rae valla Spordikeskuse Jüri, Järveküla, Lagedi, Peetri ja Vaida spordihoonete kodukordade kinnitamine“ muutmine RT IV, 14.11.2017, 4 Rae Vallavalitsus määrus 14
Rae Vallavalitsuse 7. jaanuari 2014 määruse nr 3 „Laste arvu suurendamine Peetri Lasteaed-Põhikoolis“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 14.11.2017, 3 Rae Vallavalitsus määrus 15
Volikogu esimehele hüvituse, volikogu liikmetele, volikogu komisjonide esimeestele ning liikmetele tasu määramise ja maksmise kord RT IV, 14.11.2017, 2 Lääne-Saare Vallavolikogu määrus 1 17.11.2017 - kehtetu
Volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ning maksmise kord RT IV, 14.11.2017, 1 Saaremaa Vallavolikogu määrus 1 17.11.2017 - …
Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks RT III, 14.11.2017, 1 Riigikogu Juhatus otsus 153
Järvevälja maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine RT I, 14.11.2017, 9 Vabariigi Valitsus määrus 281 24.11.2017 - kehtetu
Järvevälja maastikukaitseala kaitse-eeskiri RT I, 14.11.2017, 8 Vabariigi Valitsus määrus 162 24.11.2017 - …
Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele RT I, 14.11.2017, 7 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 50 17.11.2017 - …
Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad RT I, 14.11.2017, 6 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 60 17.11.2017 - …
Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasu suurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord RT I, 14.11.2017, 5 Vabariigi Valitsus määrus 115 01.02.2018 - …
Välislähetustasu ja abikaasatasu maksmise ning teenistuja kulude katmise kord RT I, 14.11.2017, 4 Vabariigi Valitsus määrus 256 01.02.2018 - …

Kokku: 23| Näitan: 1- 20|Näita kõiki