Kronoloogia

Kõik osad, 15.03.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tartu Linnatranspordi põhimäärus RT IV, 15.03.2019, 5 Tartu Linnavalitsus määrus 5 01.04.2019 - 29.03.2020
Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad“ RT IV, 15.03.2019, 4 Võru Vallavolikogu määrus 65 31.03.2019 - …
Viisu Lasteaia arengukava 2019-2021 kinnitamine RT IV, 15.03.2019, 3 Paide Linnavalitsus määrus 4 18.03.2019 - 31.12.2021
Rapla valla 2019. a eelarve alaeelarvete kinnitamine RT IV, 15.03.2019, 2 Rapla Vallavalitsus määrus 16 18.03.2019 - 31.12.2019
Keila linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded RT IV, 15.03.2019, 1 Keila Linnavalitsus määrus 3 18.03.2019 - …
Orissaare sadama akvatooriumi piiride määramine RT III, 15.03.2019, 5 Vabariigi Valitsus korraldus 70 14.03.2019 - …
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks RT III, 15.03.2019, 4 Vabariigi Valitsus korraldus 69 14.03.2019 - …
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks RT III, 15.03.2019, 3 Vabariigi Valitsus korraldus 68 14.03.2019 - …
Investeerimisfondis II Balti Innovatsioonifond osalemine RT III, 15.03.2019, 2 Vabariigi Valitsus korraldus 67 14.03.2019 - …
Eesti lipu heiskamine leinalipuna 25. märtsil 2019. a RT III, 15.03.2019, 1 Vabariigi Valitsus korraldus 66 14.03.2019 - …
Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus RT I, 15.03.2019, 43 Vabariigi Valitsus määrus 14 18.03.2019 - …
Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel RT I, 15.03.2019, 42 Vabariigi Valitsus määrus 53 18.03.2019 - 16.02.2020
Sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud 2018. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamine RT I, 15.03.2019, 41 Vabariigi Valitsus määrus 26 18.03.2019 - …
Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 14 „Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus” muutmine RT I, 15.03.2019, 40 Vabariigi Valitsus määrus 25
Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2014. a määruse nr 53 „Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel” muutmine RT I, 15.03.2019, 39 Vabariigi Valitsus määrus 24
Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide vormingu- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri RT I, 15.03.2019, 38 Rahandusminister määrus 149 26.04.2019 - kehtetu
Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas elektroonilise asjaajamise tingimused ja kord, automaatselt antavate haldusaktide ja dokumentide loetelu ning riigi-, valla- ja linnaasutuste poolt elektrooniliselt esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri RT I, 15.03.2019, 37 Rahandusminister määrus 15 26.04.2019 - …
Riigi poolt korras hoitava ühiseesvoolu uuendusprojekti nõuded RT I, 15.03.2019, 36 Maaeluminister määrus 32 18.03.2019 - …
Rannarootsi Muuseumi põhimäärus RT I, 15.03.2019, 35 Kultuuriminister määrus 26 01.06.2019 - kehtetu
Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba RT I, 15.03.2019, 34 Põllumajandusminister määrus 63 18.03.2019 - …

Kokku: 53| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json