Kronoloogia

Kõik osad, 15.06.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine RT IV, 15.06.2018, 8 Rakvere Vallavalitsus määrus 4 18.06.2018 - …
Saaremaa valla hankekord RT IV, 15.06.2018, 7 Saaremaa Vallavalitsus määrus 7 18.06.2018 - …
Võru linna 2018. aasta lisaeelarve RT IV, 15.06.2018, 6 Võru Linnavolikogu määrus 11 18.06.2018 - 31.12.2018
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi arengukava kinnitamine RT IV, 15.06.2018, 5 Vinni Vallavalitsus määrus 8 18.06.2018 - 31.12.2022
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri RT IV, 15.06.2018, 4 Peipsiääre Vallavolikogu määrus 28 18.06.2018 - …
Koosa lasteaia põhimäärus RT IV, 15.06.2018, 3 Vara Vallavolikogu määrus 9 18.06.2018 - …
Koosa Lasteaia põhimääruse muutmine RT IV, 15.06.2018, 2 Peipsiääre Vallavolikogu määrus 25
Saaremaa Vallavalitsuse 20. märtsi 2018. a määruse nr 7 "Saaremaa valla hankekord" muutmine RT IV, 15.06.2018, 1 Saaremaa Vallavalitsus määrus 16
Riigikohtu liikme Lea Kivi kohtunikuametist vabastamine RT III, 15.06.2018, 4 Riigikogu otsus 14.06.2018 - …
Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks RT III, 15.06.2018, 3 Riigikogu Juhatus otsus 126
Sõjaväeliste auastmete andmine RT III, 15.06.2018, 2 Vabariigi President käskkiri 53
Eesti Vabaerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RT III, 15.06.2018, 1 Riigikogu Juhatus otsus 124
Ravimite piirhinnad RT I, 15.06.2018, 9 Sotsiaalminister määrus 33 01.07.2018 - 30.09.2018
Eesti Haigekassa ravimite loetelu RT I, 15.06.2018, 8 Sotsiaalminister määrus 112 01.07.2018 - 30.09.2018
Perioodi 2014–2020 välismessitoetuse andmise tingimused ja kord RT I, 15.06.2018, 7 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 32 18.06.2018 - 05.07.2018
Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmine RT I, 15.06.2018, 6 Tervise- ja tööminister määrus 29
Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” muutmine RT I, 15.06.2018, 5 Tervise- ja tööminister määrus 28
Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus RT I, 15.06.2018, 4 Maaeluminister määrus 5 18.06.2018 - 26.08.2018
Maaeluministri 18. septembri 2015. a määruse nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine RT I, 15.06.2018, 3 Maaeluminister määrus 38
2018. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid RT I, 15.06.2018, 2 Maaeluminister määrus 5 18.06.2018 - 11.08.2018

Kokku: 21| Näitan: 1- 20|Näita kõiki