Kronoloogia

Kõik osad, 15.09.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Mäksa valla 2017. aasta I lisaeelarve kinnitamine RT IV, 15.09.2017, 12 Mäksa Vallavolikogu määrus 6 18.09.2017 - 31.12.2017
Raikküla valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2018 kinnitamine RT IV, 15.09.2017, 11 Raikküla Vallavolikogu määrus 56 18.09.2017 - 14.06.2018
Rakvere linna arengukava 2017-2030 RT IV, 15.09.2017, 10 Rakvere Linnavolikogu määrus 13 18.09.2017 - 09.03.2018
Kõpu valla noorsootöö arengukava kinnitamine RT IV, 15.09.2017, 9 Kõpu Vallavolikogu määrus 5 18.09.2017 - 31.12.2020
Kõpu valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine RT IV, 15.09.2017, 8 Kõpu Vallavolikogu määrus 4 18.09.2017 - 31.12.2018
Oru Kooli arengukava 2017-2032 kinnitamine RT IV, 15.09.2017, 7 Lääne-Nigula Vallavalitsus määrus 8 18.09.2017 - 31.12.2032
Kaasava eelarve menetlemise kord Viljandi linna eelarve koostamisel RT IV, 15.09.2017, 6 Viljandi Linnavalitsus määrus 15 18.09.2017 - 19.08.2018
Viljandi Linnavalitsuse 29.06.2015 määruse nr 15 „Kaasava eelarve menetlemise kord Viljandi linna eelarve koostamisel“ muutmine RT IV, 15.09.2017, 5 Viljandi Linnavalitsus määrus 14
Saare valla eelarvestrateegia aastateks 2017 - 2021 kinnitamine RT IV, 15.09.2017, 4 Saare Vallavolikogu määrus 8 18.09.2017 - kehtetu
Saare valla eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2021 RT IV, 15.09.2017, 3 Saare Vallavolikogu määrus 4 18.09.2017 - 17.11.2018
Viru-Nigula valla ametiasutuse palgajuhend RT IV, 15.09.2017, 2 Viru-Nigula Vallavolikogu määrus 1 18.09.2017 - 31.12.2017
Viru-Nigula Vallavolikogu 28.02.2013.a määruse nr 1 „Viru-Nigula valla ametiasutuse palgajuhend” muutmine RT IV, 15.09.2017, 1 Viru-Nigula Vallavolikogu määrus 7
Peeter Ernitsa kaebuse läbivaatamine RT III, 15.09.2017, 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsus 31
Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, kaitse korraldamine ning vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja kasutusõiguse tasu arvutamise täpsustatud alused RT I, 15.09.2017, 10 Keskkonnaminister määrus 2 18.10.2017 - …
Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord RT I, 15.09.2017, 9 Majandus- ja taristuminister määrus 50 18.09.2017 - …
Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, kaitse korraldamine ning vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja kasutusõiguse tasu arvutamise täpsustatud alused RT I, 15.09.2017, 8 Keskkonnaminister määrus 2 18.09.2017 - 17.10.2017
Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord RT I, 15.09.2017, 7 Justiitsminister määrus 57 18.09.2017 - 15.02.2018
Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” muutmine RT I, 15.09.2017, 6 Justiitsminister määrus 19
Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused” muutmine RT I, 15.09.2017, 5 Keskkonnaminister määrus 36
Käsitöö erialade riiklik õppekava RT I, 15.09.2017, 4 Haridus- ja teadusminister määrus 39 18.09.2017 - 27.10.2018

Kokku: 23| Näitan: 1- 20|Näita kõiki