Kronoloogia

Kõik osad, 15.09.2020

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord RT IV, 15.09.2020, 3 Tori Vallavalitsus määrus 8 18.06.2020 - …
Võru linna 2020. aasta lisaeelarve RT IV, 15.09.2020, 2 Võru Linnavolikogu määrus 8 18.09.2020 - 31.12.2020
Tori Vallavalitsuse 03.06.2020 määruse nr 8 „Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“ muutmine RT IV, 15.09.2020, 1 Tori Vallavalitsus määrus 12
Raha eraldamine RT III, 15.09.2020, 3 Vabariigi Valitsus korraldus 307 10.09.2020 - …
Riigivara valitseja määramine RT III, 15.09.2020, 2 Vabariigi Valitsus korraldus 305 10.09.2020 - …
Raha eraldamine RT III, 15.09.2020, 1 Vabariigi Valitsus korraldus 304 10.09.2020 - …
Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika RT I, 15.09.2020, 21 Keskkonnaminister määrus 73 18.09.2020 - …
Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord RT I, 15.09.2020, 20 Justiitsminister määrus 16 18.09.2020 - …
Keskkonnaministri 22. detsembri 2016. a määruse nr 73 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika“ muutmine RT I, 15.09.2020, 19 Keskkonnaminister määrus 44
Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord RT I, 15.09.2020, 18 Maaeluminister määrus 44 01.01.2021 - …
Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord RT I, 15.09.2020, 17 Maaeluminister määrus 44 18.09.2020 - 31.12.2020
Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 "Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord" muutmine RT I, 15.09.2020, 16 Justiitsminister määrus 16
Infosüsteemide turvameetmete süsteem RT I, 15.09.2020, 15 Vabariigi Valitsus määrus 252 18.09.2020 - …
Kaitseliidu kodukord RT I, 15.09.2020, 14 Vabariigi Valitsus määrus 151 18.09.2020 - …
Kavandatavast tehnilisest normist, infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest ja teenuse osutamise nõudest teavitamise kord ning teavitamist koordineeriva asutuse määramine RT I, 15.09.2020, 13 Vabariigi Valitsus määrus 140 18.09.2020 - …
Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 252 „Infosüsteemide turvameetmete süsteem“ muutmine RT I, 15.09.2020, 12 Vabariigi Valitsus määrus 73
Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2013. a määruse nr 151 „Kaitseliidu kodukord“ muutmine RT I, 15.09.2020, 11 Vabariigi Valitsus määrus 72
Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr 2021. aastal RT I, 15.09.2020, 10 Vabariigi Valitsus määrus 71 01.01.2021 - 31.12.2021
Töötuskindlustusmakse määrad aastatel 2021–2024 RT I, 15.09.2020, 9 Vabariigi Valitsus määrus 70 01.01.2021 - 31.12.2024
Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2010. a määruse nr 140 „Kavandatavast tehnilisest normist, infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest ja teenuse osutamise nõudest teavitamise kord ning teavitamist koordineeriva asutuse määramine“ muutmine RT I, 15.09.2020, 8 Vabariigi Valitsus määrus 69

Kokku: 27| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json