Kronoloogia

Kõik osad, 16.03.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Lapsehoiuteenuse rahastamise toetuse suuruse kehtestamine RT IV, 16.03.2017, 34 Rapla Vallavalitsus määrus 6 19.03.2017 - 31.12.2017
Viimsi valla 2017. aasta lisaeelarve RT IV, 16.03.2017, 33 Viimsi Vallavolikogu määrus 4 19.03.2017 - 31.12.2017
Eraüldhariduskooli toetuse andmise tingimused ja kord RT IV, 16.03.2017, 32 Viimsi Vallavolikogu määrus 5 19.03.2017 - 31.12.2019
Ruhnu valla 2017.aasta eelarve RT IV, 16.03.2017, 31 Ruhnu Vallavolikogu määrus 1 19.03.2017 - 31.12.2017
Alatskivi valla haridusasutustes ühe lapse kohta arvestatud tegevuskulu arvestuslik maksumus 2017.aastal RT IV, 16.03.2017, 30 Alatskivi Vallavalitsus määrus 1 19.03.2017 - 31.12.2017
Koduteenuste osutamise tingimused ja kord RT IV, 16.03.2017, 29 Vändra Alevivalitsus määrus 3 19.03.2017 - 31.05.2018
Kaeveloa ja teemaal toimuvate tegevuste lubade menetlemise andmekogu põhimäärus RT IV, 16.03.2017, 28 Harku Vallavalitsus määrus 5 19.03.2017 - …
Kohtla-Järve linna raamatupidamise sise-eeskiri RT IV, 16.03.2017, 27 Kohtla-Järve Linnavalitsus määrus 33 19.03.2017 - …
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 21. oktoobri 2014. a määruse nr 33 „Kohtla-Järve linna raamatupidamise sise-eeskiri“ muutmine RT IV, 16.03.2017, 26 Kohtla-Järve Linnavalitsus määrus 6
Laeva valla ehitusmäärus RT IV, 16.03.2017, 25 Laeva Vallavolikogu määrus 63 19.03.2017 - kehtetu
Narva Täiskasvanute Kooli põhimäärus RT IV, 16.03.2017, 24 Narva Linnavalitsus määrus 46 19.03.2017 - …
Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks RT IV, 16.03.2017, 23 Kuusalu Vallavalitsus määrus 8 19.03.2017 - kehtetu
Hüvituse määramine RT IV, 16.03.2017, 22 Tarvastu Vallavolikogu määrus 15 19.03.2017 - kehtetu
Õpetajate tunnustamise kord RT IV, 16.03.2017, 21 Põlva Vallavolikogu määrus 38 19.03.2017 - 27.05.2018
Vallateede kaitsevööndi kehtestamine RT IV, 16.03.2017, 20 Põlva Vallavolikogu määrus 81 19.03.2017 - kehtetu
Mammaste Lasteaia ja Kooli arengukava aastani 2020 RT IV, 16.03.2017, 19 Põlva Vallavolikogu määrus 18 19.03.2017 - kehtetu
Põlva linna andmekogude asutamise korra kinnitamine RT IV, 16.03.2017, 18 Põlva Linnavolikogu määrus 26 19.03.2017 - kehtetu
Põlva Vallavalitsuse palgajuhend RT IV, 16.03.2017, 17 Põlva Vallavolikogu määrus 1 15.05.2017 - 31.12.2017
Põlva Vallavalitsuse hallatava asutuse juhi ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord RT IV, 16.03.2017, 16 Põlva Vallavalitsus määrus 1 19.03.2017 - 24.06.2017
Koigi valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord RT IV, 16.03.2017, 15 Koigi Vallavolikogu määrus 2 19.03.2017 - kehtetu

Kokku: 39| Näitan: 1- 20|Näita kõiki