Kronoloogia

Kõik osad, 16.05.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemiskokkuleppe kinnitamine ning Mustjala Vallavolikogu 25.11.2016. a otsusega nr 30 kinnitatud Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu muutmine RT IV, 16.05.2017, 10 Mustjala Vallavolikogu otsus 28
Põlva valla 2017. aasta esimene lisaeelarve RT IV, 16.05.2017, 9 Põlva Vallavolikogu määrus 12 19.05.2017 - 31.12.2017
Illuka valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 kinnitamine RT IV, 16.05.2017, 8 Illuka Vallavolikogu määrus 18 19.05.2017 - kehtetu
Väätsa valla munitsipaalasutuste töötajate koosseisud ja palgamäärad RT IV, 16.05.2017, 7 Väätsa Vallavolikogu määrus 3 19.05.2017 - 07.09.2018
Väätsa Vallavolikogu 21. jaanuari 2016 a määruse nr. 3 „Väätsa valla munitsipaalasutuste töötajate koosseisud ja palgamäärad“ muutmine RT IV, 16.05.2017, 6 Väätsa Vallavolikogu määrus 6
Puka Keskkooli õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord RT IV, 16.05.2017, 5 Puka Vallavalitsus määrus 2 19.05.2017 - kehtetu
Illuka valla omandis olevate eluruumide klassifikatsiooni kinnitamine RT IV, 16.05.2017, 4 Illuka Vallavolikogu määrus 13 19.05.2017 - kehtetu
Puka Keskkooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja ühest koolist teise ülemineku kord RT IV, 16.05.2017, 3 Puka Vallavalitsus määrus 1 19.05.2017 - …
Illuka valla omandis olevate eluruumide klassifikatsiooni kinnitamine RT IV, 16.05.2017, 2 Illuka Vallavolikogu määrus 7 19.05.2017 - 26.10.2017
Illuka valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 muutmise kinnitamine RT IV, 16.05.2017, 1 Illuka Vallavolikogu määrus 8 19.05.2017 - 31.12.2017
„Eesti elukestva õppe strateegia 2020“ rakendusplaani aastateks 2015–2018 muutmine RT III, 16.05.2017, 6 Vabariigi Valitsus korraldus 150 12.05.2017 - …
Puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine RT III, 16.05.2017, 5 Vabariigi Valitsus korraldus 141 12.05.2017 - …
Raha eraldamine RT III, 16.05.2017, 4 Vabariigi Valitsus korraldus 140 12.05.2017 - …
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks RT III, 16.05.2017, 3 Vabariigi Valitsus korraldus 139 12.05.2017 - …
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks RT III, 16.05.2017, 2 Vabariigi Valitsus korraldus 138 12.05.2017 - …
Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist RT III, 16.05.2017, 1 Vabariigi Valitsus korraldus 137 12.05.2017 - …
Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord RT I, 16.05.2017, 7 Sotsiaalkaitseminister määrus 44 19.05.2017 - 25.03.2018
Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord“ muutmine RT I, 16.05.2017, 6 Sotsiaalkaitseminister määrus 17
Ühistranspordiseadus RT I, 16.05.2017, 5 Riigikogu seadus 01.07.2017 - 04.07.2017
Ühistranspordiseadus RT I, 16.05.2017, 4 Riigikogu seadus 19.05.2017 - 30.06.2017

Kokku: 23| Näitan: 1- 20|Näita kõiki