Kronoloogia

Kõik osad, 16.05.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tõrma kalmistu kasutamise eeskiri RT IV, 16.05.2018, 58 Rakvere Vallavolikogu määrus 13 19.05.2018 - …
Laekvere valla kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 16.05.2018, 57 Vinni Vallavalitsus määrus 6 19.05.2018 - kehtetu
Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord RT IV, 16.05.2018, 56 Sangaste Vallavalitsus määrus 2 19.05.2018 - kehtetu
Puka valla lasteaeda laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord RT IV, 16.05.2018, 55 Puka Vallavalitsus määrus 2 19.05.2018 - kehtetu
Vinni valla kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 16.05.2018, 54 Vinni Vallavalitsus määrus 2 19.05.2018 - kehtetu
Täisealisele isikule hoolduse seadmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmise kord RT IV, 16.05.2018, 53 Vaivara Vallavalitsus määrus 6 19.05.2018 - kehtetu
Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord RT IV, 16.05.2018, 52 Vaivara Vallavalitsus määrus 4 19.05.2018 - kehtetu
Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord RT IV, 16.05.2018, 51 Vaivara Vallavalitsus määrus 4 19.05.2018 - kehtetu
Puudega lapse hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord RT IV, 16.05.2018, 50 Vaivara Vallavalitsus määrus 7 19.05.2018 - kehtetu
Narva-Jõesuu linna ajalehe NARVA-JÕESUU väljaandmise kord RT IV, 16.05.2018, 49 Narva-Jõesuu Linnavalitsus määrus 13 19.05.2018 - kehtetu
Vaivara Lasteaia töötajate töötasustamise alused RT IV, 16.05.2018, 48 Vaivara Vallavalitsus määrus 6 19.05.2018 - kehtetu
Narva-Jõesuu linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine RT IV, 16.05.2018, 47 Narva-Jõesuu Linnavalitsus määrus 1 19.05.2018 - kehtetu
Narva-Jõesuu keskkooli õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine RT IV, 16.05.2018, 46 Narva-Jõesuu Linnavalitsus määrus 4 19.05.2018 - kehtetu
Sinimäe Põhikooli töötajate töötasustamise alused RT IV, 16.05.2018, 45 Vaivara Vallavalitsus määrus 4 19.05.2018 - kehtetu
Vinni valla kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 16.05.2018, 44 Vinni Vallavalitsus määrus 6 19.05.2018 - …
Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord RT IV, 16.05.2018, 43 Otepää Vallavalitsus määrus 4 19.05.2018 - …
Määruste kehtetuks tunnistamine RT IV, 16.05.2018, 42 Narva-Jõesuu Linnavalitsus määrus 15
Maamaksu toetuse kehtestamine kallasrajalt arvestatavale maamaksule RT IV, 16.05.2018, 41 Keila Vallavolikogu määrus 51 01.01.2019 - kehtetu
Vasalemma Vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine RT IV, 16.05.2018, 40 Vasalemma Vallavolikogu määrus 3 19.05.2018 - kehtetu
Volikogu liikmetele volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamise kord RT IV, 16.05.2018, 39 Vasalemma Vallavolikogu määrus 4 19.05.2018 - kehtetu

Kokku: 65| Näitan: 1- 20|Näita kõiki