Kronoloogia

Kõik osad, 17.02.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine RT IV, 17.02.2018, 38 Nõo Vallavolikogu määrus 7 20.02.2018 - …
Nõo vallavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord RT IV, 17.02.2018, 37 Nõo Vallavolikogu määrus 6 20.02.2018 - 29.04.2018
Nõo valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 17.02.2018, 36 Nõo Vallavolikogu määrus 4 20.02.2018 - 31.12.2018
Jõhvi valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 17.02.2018, 35 Jõhvi Vallavolikogu määrus 10 20.02.2018 - 31.12.2018
Ruhnu valla 2018. aasta eelarve RT IV, 17.02.2018, 34 Ruhnu Vallavolikogu määrus 3 20.02.2018 - 31.12.2018
Muhu valla 2018. aasta eelarve RT IV, 17.02.2018, 33 Muhu Vallavolikogu määrus 7 20.02.2018 - 31.12.2018
Reservfondist raha eraldamise kord RT IV, 17.02.2018, 32 Kastre Vallavolikogu määrus 16 20.02.2018 - …
Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel RT IV, 17.02.2018, 31 Kastre Vallavolikogu määrus 18 20.02.2018 - …
Jõelähtme valla 2018. aasta eelarve RT IV, 17.02.2018, 30 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 12 01.01.2018 - 31.12.2018
Vihula Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisud, palgaastmed ja palgamäärad RT IV, 17.02.2018, 29 Vihula Vallavalitsus määrus 1 20.02.2018 - kehtetu
Kastre valla raamatukogude teeninduspiirkondade kinnitamine RT IV, 17.02.2018, 28 Kastre Vallavolikogu määrus 17 20.02.2018 - …
Sonda valla eelarvest hoolekandeteenuse eest maksmise kord RT IV, 17.02.2018, 27 Sonda Vallavolikogu määrus 4 20.02.2018 - kehtetu
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 17.02.2018, 26 Sonda Vallavolikogu määrus 7 20.02.2018 - kehtetu
Hooldajatoetuse ja puudega inimese toetuse määramise ja maksmise kord Sonda vallas RT IV, 17.02.2018, 25 Sonda Vallavolikogu määrus 2 20.02.2018 - kehtetu
Sotsiaaltransporditeenuse osutamise korra kehtestamine Lüganuse vallas RT IV, 17.02.2018, 24 Lüganuse Vallavolikogu määrus 29 20.02.2018 - kehtetu
Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord RT IV, 17.02.2018, 23 Lüganuse Vallavolikogu määrus 73 20.02.2018 - kehtetu
Riigieelarvest rahastatava puudega lapse hooldajatoetuse vahendite kasutamise tingimused ja kord RT IV, 17.02.2018, 22 Lüganuse Vallavolikogu määrus 65 20.02.2018 - kehtetu
Koduteenuste osutamise kord RT IV, 17.02.2018, 21 Lüganuse Vallavolikogu määrus 25 20.02.2018 - kehtetu
Üldhooldekodusse paigutamise ja hoolduse eest tasumise kord RT IV, 17.02.2018, 20 Lüganuse Vallavolikogu määrus 12 20.02.2018 - kehtetu
Lüganuse valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord RT IV, 17.02.2018, 19 Lüganuse Vallavolikogu määrus 77 20.02.2018 - kehtetu

Kokku: 38| Näitan: 1- 20|Näita kõiki