Kronoloogia

Kõik osad, 17.09.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Vinni Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri RT IV, 17.09.2019, 28 Vinni Vallavalitsus määrus 7 20.09.2019 - 15.03.2020
Lohusuu Kooli arengukava kinnitamine RT IV, 17.09.2019, 27 Mustvee Vallavalitsus määrus 13 20.09.2019 - 31.12.2022
Taebla Lasteaia põhimäärus RT IV, 17.09.2019, 26 Lääne-Nigula Vallavalitsus määrus 12 20.09.2019 - kehtetu
Palivere Põhikooli põhimäärus RT IV, 17.09.2019, 25 Lääne-Nigula Vallavalitsus määrus 2 20.09.2019 - kehtetu
Palivere Lasteaia Piibeleht põhimäärus RT IV, 17.09.2019, 24 Lääne-Nigula Vallavalitsus määrus 11 20.09.2019 - kehtetu
Linnamäe Lasteaia põhimäärus RT IV, 17.09.2019, 23 Lääne-Nigula Vallavalitsus määrus 9 20.09.2019 - kehtetu
Hummuli valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord RT IV, 17.09.2019, 22 Hummuli Vallavolikogu määrus 67 20.09.2019 - kehtetu
Põdrala valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord RT IV, 17.09.2019, 21 Põdrala Vallavolikogu määrus 2 20.09.2019 - kehtetu
Helme valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord RT IV, 17.09.2019, 20 Helme Vallavolikogu määrus 3 20.09.2019 - kehtetu
Tõrva linna jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord RT IV, 17.09.2019, 19 Tõrva Linnavolikogu määrus 7 20.09.2019 - kehtetu
Vallavara valitsemise kord RT IV, 17.09.2019, 18 Tõrva Vallavolikogu määrus 7 20.09.2019 - …
Põdrala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 RT IV, 17.09.2019, 17 Põdrala Vallavolikogu määrus 1 20.09.2019 - kehtetu
Helme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava vastuvõtmine RT IV, 17.09.2019, 16 Helme Vallavolikogu määrus 9 20.09.2019 - kehtetu
Tõrva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2027 vastuvõtmine RT IV, 17.09.2019, 15 Tõrva Linnavolikogu määrus 1 20.09.2019 - kehtetu
Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne RT IV, 17.09.2019, 14 Tartu Linnavalitsus määrus 41 01.10.2019 - 29.03.2020
Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne RT IV, 17.09.2019, 13 Tartu Linnavalitsus määrus 41 20.09.2019 - 30.09.2019
Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas aastateks 2019-2020 ette nähtud Elva valla noorte omaalgatusfondist rahalise toetuse taotlemise ja määramise kord RT IV, 17.09.2019, 12 Elva Vallavalitsus määrus 16 20.09.2019 - 31.12.2020
Kaasava eelarve menetlemise kord RT IV, 17.09.2019, 11 Võru Vallavolikogu määrus 77 20.09.2019 - …
Projektipõhise sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord RT IV, 17.09.2019, 10 Võru Linnavolikogu määrus 18 01.01.2020 - 31.12.2021
Võru linna 2019. aasta lisaeelarve RT IV, 17.09.2019, 9 Võru Linnavolikogu määrus 17 20.09.2019 - 31.12.2019

Kokku: 50| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json