Kronoloogia

Kõik osad, 18.01.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Alalise valimisjaoskonna moodustamine RT IV, 18.01.2017, 15 Iisaku Vallavalitsus määrus 12 01.01.2017 - kehtetu
Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine RT IV, 18.01.2017, 14 Paikuse Vallavolikogu määrus 1 21.01.2017 - …
Valla eelarvest eraldatavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine 2017.aastaks RT IV, 18.01.2017, 13 Tudulinna Vallavalitsus määrus 1 21.01.2017 - 31.12.2017
Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuse koosseisu, palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamise korra kehtestamine RT IV, 18.01.2017, 12 Keila Vallavalitsus määrus 2 21.01.2017 - …
Keila valla haridusasutuste teenistujate koosseisude, palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamise korra kehtestamine RT IV, 18.01.2017, 11 Keila Vallavalitsus määrus 1 21.01.2017 - …
Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad ja universaaltoetuste määrad RT IV, 18.01.2017, 10 Tallinna Linnavalitsus määrus 82 21.01.2017 - 31.12.2017
Tallinna linna ning ülikooli, rakenduskõrgkooli või teadus- ja arendusasutuse koostöö kord RT IV, 18.01.2017, 9 Tallinna Linnavalitsus määrus 86 21.01.2017 - kehtetu
Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks RT IV, 18.01.2017, 8 Tallinna Linnavalitsus määrus 55 21.01.2017 - 22.06.2017
Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine RT IV, 18.01.2017, 7 Narva Linnavalitsus määrus 22 21.01.2017 - kehtetu
Narva Volikogu 17.04.2014.a määruse nr 9 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ dokumentide vormi kinnitamine RT IV, 18.01.2017, 6 Narva Linnavalitsus määrus 14 21.01.2017 - …
Narva Linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine RT IV, 18.01.2017, 5 Narva Linnavalitsus määrus 4 21.01.2017 - 21.06.2018
Välireklaami paigaldamiseks avalduse vormi muutmine RT IV, 18.01.2017, 4 Narva Linnavalitsus määrus 3
Tallinna linna ja ülikooli või rakenduskõrgkooli koostöö alused RT IV, 18.01.2017, 3 Tallinna Linnavalitsus määrus 4 21.01.2017 - 27.01.2017
Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruse nr 55 "Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" muutmine RT IV, 18.01.2017, 2 Tallinna Linnavalitsus määrus 3
Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012 määruse nr 82 "Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad ja universaaltoetuste määrad" muutmine RT IV, 18.01.2017, 1 Tallinna Linnavalitsus määrus 2
Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RT III, 18.01.2017, 1 Riigikogu Juhatus otsus 7
Välisministeeriumi teadaanne RT II, 18.01.2017, 2 Välisminister teadaanne
Relvakaubandusleping RT II, 18.01.2017, 1 Vabariigi Valitsus välisleping
2017. aastal maaelu ja põllumajandusturu korraldamiseks antavad toetused RT I, 18.01.2017, 3 Maaeluminister määrus 7 21.01.2017 - 24.07.2017
Iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamise tingimused ja kord, esitatavate andmete ja tõendite loetelu ning nende esitamise nõuded RT I, 18.01.2017, 2 Siseminister määrus 8 21.01.2017 - …

Kokku: 21| Näitan: 1- 20|Näita kõiki