Kronoloogia

Kõik osad, 18.03.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Väärteomenetluses Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimel osalevate ametikohtade kinnitamine RT IV, 18.03.2017, 32 Kohtla-Järve Linnavalitsus määrus 10 21.03.2017 - 15.02.2018
Martna valla 2017. aasta eelarve RT IV, 18.03.2017, 31 Martna Vallavolikogu määrus 31 21.03.2017 - 31.12.2017
Kohanime määramine RT IV, 18.03.2017, 30 Jõelähtme Vallavalitsus määrus 11 21.03.2017 - kehtetu
Jõelähtme valla haridusvõrgu arengukava kinnitamine RT IV, 18.03.2017, 29 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 108 21.03.2017 - 31.12.2022
Pala valla 2017. aasta eelarve RT IV, 18.03.2017, 28 Pala Vallavolikogu määrus 1 21.03.2017 - 31.12.2017
Jõelähtme valla kalmisturegistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus RT IV, 18.03.2017, 27 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 107 21.03.2017 - …
Mustvee Linnavalitsuse hallatavate asutuste palgamäärade kinnitamine RT IV, 18.03.2017, 26 Mustvee Linnavalitsus määrus 1 21.03.2017 - kehtetu
Pikavere Lasteaed-Algkooli teeninduspiirkonna määramine 1.-6. klassi osas RT IV, 18.03.2017, 25 Raasiku Vallavolikogu määrus 2 21.03.2017 - kehtetu
Raasiku Vallavolikogu 09. veebruari 2010. a määruse nr 2 „Pikavere Lasteaed-Algkooli teeninduspiirkonna määramine 1.-6. klassi osas“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 18.03.2017, 24 Raasiku Vallavolikogu määrus 6
Jõelähtme Vallavalitsuse 13.05.2010 määruse nr 11 „Kohanime määramine“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 18.03.2017, 23 Jõelähtme Vallavalitsus määrus 5
Muhu valla ehitusmääruse kinnitamine RT IV, 18.03.2017, 22 Muhu Vallavolikogu määrus 20 21.03.2017 - kehtetu
Avalikult kasutatavate teede nimekirja kinnitamine RT IV, 18.03.2017, 21 Sõmerpalu Vallavolikogu määrus 4 21.03.2017 - …
Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel RT IV, 18.03.2017, 20 Sõmerpalu Vallavolikogu määrus 9 21.03.2017 - 31.12.2017
Mustvee Linnavalitsuse hallatavate asutuste palgamäärade kinnitamine RT IV, 18.03.2017, 19 Mustvee Linnavalitsus määrus 2 21.03.2017 - 12.08.2017
Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuded RT IV, 18.03.2017, 18 Kiili Vallavalitsus määrus 1 21.03.2017 - …
Muhu Vallavolikogu 15.06.2006.a määruse nr 20 "Muhu valla ehitusmääruse kinnitamine" kehtetuks tunnistamine RT IV, 18.03.2017, 17 Muhu Vallavolikogu määrus 65
Muhu Põhikooli arengukava kinnitamine RT IV, 18.03.2017, 16 Muhu Vallavolikogu määrus 64 21.03.2017 - 31.12.2020
Viimsi Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri RT IV, 18.03.2017, 15 Viimsi Vallavalitsus määrus 20 21.03.2017 - kehtetu
Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad arengukava aastateks 2017-2019 kinnitamine RT IV, 18.03.2017, 14 Viimsi Vallavalitsus määrus 6 21.03.2017 - kehtetu
Haabneeme Kooli põhimäärus RT IV, 18.03.2017, 13 Viimsi Vallavalitsus määrus 6 21.03.2017 - kehtetu

Kokku: 32| Näitan: 1- 20|Näita kõiki