Kronoloogia

Kõik osad, 18.04.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ametikohtade loetelu kinnitamine majandustegevuse registri pidamisega seonduvate toimingute sooritamiseks RT IV, 18.04.2017, 18 Kunda Linnavalitsus määrus 6 21.04.2017 - kehtetu
Sindi linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025 kinnitamine RT IV, 18.04.2017, 17 Sindi Linnavolikogu määrus 56 21.04.2017 - 31.12.2025
Koigi valla 2017. a 1. lisaeelarve RT IV, 18.04.2017, 16 Koigi Vallavolikogu määrus 4 21.04.2017 - 31.12.2017
Kunda Linnavalitsuse 23.05.2013 määruse nr 6 „Ametikohtade loetelu kinnitamine majandustegevuse registri pidamisega seonduvate toimingute sooritamiseks“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 18.04.2017, 15 Kunda Linnavalitsus määrus 3
Keila Kooli statsionaarsesse õppesse õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise üldised tingimused ja kord RT IV, 18.04.2017, 14 Keila Linnavalitsus määrus 3 21.04.2017 - 30.09.2017
Lepna saunateenuse hinna kehtestamine RT IV, 18.04.2017, 13 Rakvere Vallavalitsus määrus 5 21.04.2017 - kehtetu
Rakvere Vallavalitsuse 24.03.2011 määruse nr 5 „Lepna saunateenuse hinna kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 18.04.2017, 12 Rakvere Vallavalitsus määrus 3
Haanja Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri RT IV, 18.04.2017, 11 Haanja Vallavalitsus määrus 2 21.04.2017 - 21.07.2018
Koduteenuse loetelu ja hinna kehtestamine RT IV, 18.04.2017, 10 Lääne-Saare Vallavalitsus määrus 8 21.04.2017 - kehtetu
Tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse hinna kehtestamine RT IV, 18.04.2017, 9 Lääne-Saare Vallavalitsus määrus 7 21.04.2017 - kehtetu
Varjupaigateenuse hinna kehtestamine RT IV, 18.04.2017, 8 Kaarma Vallavalitsus määrus 1 21.04.2017 - kehtetu
Haanja Vallavalitsuse 25.09.2012. a määruse nr 2 „Haanja Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri“ muutmine RT IV, 18.04.2017, 7 Haanja Vallavalitsus määrus 4
Alatskivi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2024 RT IV, 18.04.2017, 6 Alatskivi Vallavolikogu määrus 3 21.04.2017 - kehtetu
Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine RT IV, 18.04.2017, 5 Lääne-Saare Vallavalitsus määrus 7 21.04.2017 - 31.12.2017
Alatskivi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 RT IV, 18.04.2017, 4 Alatskivi Vallavolikogu määrus 21.04.2017 - 31.12.2028
Ahula Lasteaed-Algkooli põhimäärus RT IV, 18.04.2017, 3 Albu Vallavolikogu määrus 18 01.09.2017 - kehtetu
Albu Põhikooli põhimäärus RT IV, 18.04.2017, 2 Albu Vallavolikogu määrus 17 01.09.2017 - kehtetu
Albu Põhikool-Lasteaia põhimäärus RT IV, 18.04.2017, 1 Albu Vallavolikogu määrus 4 01.09.2017 - …
Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus RT I, 18.04.2017, 5 Maaeluminister määrus 33 21.04.2017 - 31.12.2017
Eeltäidetud viisataotluse andmekogu asutamine ja andmekogu põhimäärus RT I, 18.04.2017, 4 Välisminister määrus 3 21.04.2017 - …

Kokku: 23| Näitan: 1- 20|Näita kõiki