Kronoloogia

Kõik osad, 18.07.2020

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Vaimastvere Kooli põhimäärus RT IV, 18.07.2020, 5 Jõgeva Vallavolikogu määrus 122 21.07.2020 - …
Lääne-Nigula valla kalmistute registri põhimäärus RT IV, 18.07.2020, 4 Lääne-Nigula Vallavalitsus määrus 7 21.07.2020 - …
Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse põhimäärus RT IV, 18.07.2020, 3 Jõgeva Vallavolikogu määrus 118 01.01.2021 - …
Puhja Lasteaed Pääsusilm arengukava 2021-2023 kinnitamine RT IV, 18.07.2020, 2 Elva Vallavalitsus määrus 9 21.07.2020 - 31.12.2023
Elva Lasteaed Õnneseen arengukava aastateks 2021-2023 kinnitamine RT IV, 18.07.2020, 1 Elva Vallavalitsus määrus 8 21.07.2020 - 31.12.2023
„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Eesti TA rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üleeuroopalistes teadusalgatustes” tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” investeeringute kava kinnitamine RT III, 18.07.2020, 2 Vabariigi Valitsus korraldus 204 16.07.2020 - …
Vabariigi Valitsuse 10. juuni 2016. a korralduse nr 204 „„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Eesti TA rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üleeuroopalistes teadusalgatustes” tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” investeeringute kava kinnitamine” muutmine RT III, 18.07.2020, 1 Vabariigi Valitsus korraldus 255
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 16-00158/002 RT I, 18.07.2020, 13 Maanteeamet leping
Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis RT I, 18.07.2020, 12 Siseminister määrus 38 21.07.2020 - …
Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 „Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis” muutmine RT I, 18.07.2020, 11 Siseminister määrus 29
Laevapereta prahitud laevade registri vormi ja pidamise korra kinnitamine RT I, 18.07.2020, 10 Teede- ja Sideminister määrus 33 21.07.2020 - kehtetu
Tervise infosüsteemi põhimäärus RT I, 18.07.2020, 9 Vabariigi Valitsus määrus 138 01.10.2020 - …
Tervise infosüsteemi põhimäärus RT I, 18.07.2020, 8 Vabariigi Valitsus määrus 138 21.07.2020 - 30.09.2020
Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord RT I, 18.07.2020, 7 Vabariigi Valitsus määrus 38 21.07.2020 - 14.09.2020
Lepingu nr 1-13/20/0780-1 muutmine RT I, 18.07.2020, 6 Maanteeamet leping
Esimese laevapereta prahitud laevade registri ja teise laevapereta prahitud laevade registri asutamine ja registrite pidamise põhimäärus RT I, 18.07.2020, 5 Majandus- ja taristuminister määrus 45 21.07.2020 - …
Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus” muutmine RT I, 18.07.2020, 4 Vabariigi Valitsus määrus 61
Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018. a määruse nr 38 „Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord” muutmine RT I, 18.07.2020, 3 Vabariigi Valitsus määrus 60
Kohaliku omaalgatuse programm RT I, 18.07.2020, 2 Riigihalduse minister määrus 15 21.07.2020 - …
Riigihalduse ministri 9. märtsi 2018. a määruse nr 15 „Kohaliku omaalgatuse programm” muutmine RT I, 18.07.2020, 1 Riigihalduse minister määrus 30

Kokku: 20| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json