Kronoloogia

Kõik osad, 19.01.2021

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus 2021. aastal RT IV, 19.01.2021, 9 Tallinna Linnavalitsus määrus 1 18.01.2021 - 31.12.2021
Jõgeva valla noorsootöö valdkonna aastapreemiad RT IV, 19.01.2021, 8 Jõgeva Vallavalitsus määrus 3 22.01.2021 - …
Jõgeva valla kultuurivaldkonna aastapreemiad RT IV, 19.01.2021, 7 Jõgeva Vallavalitsus määrus 11 22.01.2021 - …
Sõmeru Lasteaed Pääsusilm kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine RT IV, 19.01.2021, 6 Sõmeru Vallavolikogu määrus 49 01.09.2021 - kehtetu
Koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt makstava osalustasu suuruse ja maksmise tingimuste kehtestamine RT IV, 19.01.2021, 5 Rakvere Vallavolikogu määrus 10 01.09.2021 - kehtetu
Sõmeru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri RT IV, 19.01.2021, 4 Sõmeru Vallavolikogu määrus 13 18.01.2021 - kehtetu
Jõgeva valla noorsootöö valdkonna aastapreemiate määruse muutmine RT IV, 19.01.2021, 3 Jõgeva Vallavalitsus määrus 2
Jõgeva valla kultuurivaldkonna aastapreemiate määruse muutmine RT IV, 19.01.2021, 2 Jõgeva Vallavalitsus määrus 1
Lapsevanema osalustasu ja toiduraha soodustuse kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes RT IV, 19.01.2021, 1 Rakvere Vallavolikogu määrus 78 01.09.2021 - …
Raha eraldamine RT III, 19.01.2021, 8 Vabariigi Valitsus korraldus 18 15.01.2021 - …
Raha eraldamine RT III, 19.01.2021, 7 Vabariigi Valitsus korraldus 17 15.01.2021 - …
Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ning seosed mereplaneeringuga“ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine RT III, 19.01.2021, 6 Vabariigi Valitsus korraldus 15 15.01.2021 - …
Eesti Töötukassa nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine RT III, 19.01.2021, 5 Vabariigi Valitsus korraldus 13 15.01.2021 - …
Raha eraldamine RT III, 19.01.2021, 4 Vabariigi Valitsus korraldus 12 15.01.2021 - …
2021. aasta riigieelarve täiendav liigendamine RT III, 19.01.2021, 3 Vabariigi Valitsus korraldus 11 15.01.2021 - …
Eesti Haigekassa reservkapitali kasutusele võtmine RT III, 19.01.2021, 2 Vabariigi Valitsus korraldus 9 15.01.2021 - …
Raha eraldamine RT III, 19.01.2021, 1 Vabariigi Valitsus korraldus 8 15.01.2021 - …
COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetamiseks RT I, 19.01.2021, 16 Kultuuriminister määrus 14 22.01.2021 - …
Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas RT I, 19.01.2021, 15 Vabariigi Valitsus määrus 154 29.01.2021 - …
Ohtlike jäätmete saatekirja andmekoosseis ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord RT I, 19.01.2021, 14 Keskkonnaminister määrus 4 22.01.2021 - …

Kokku: 33| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json