Kronoloogia

RT I, 19.02.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Halduslepingu „Toetusskeemi „Noored Setomaale” toetamiseks” muutmise leping RT I, 19.02.2019, 45 Maaeluminister leping 36
Lepingu nr 17-00132/020 muutmine RT I, 19.02.2019, 44 Maanteeamet leping
Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise leping nr 1-13/19/0377-1 RT I, 19.02.2019, 43 Maanteeamet leping
Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti ja sellele vastava privaatvõtme kasutusala RT I, 19.02.2019, 42 Majandus- ja taristuminister määrus 68 22.02.2019 - …
Majandus- ja taristuministri 22. novembri 2016. a määruse nr 68 „Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti ja sellele vastava privaatvõtme kasutusala” muutmine RT I, 19.02.2019, 41 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 17
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/19/0340-1 RT I, 19.02.2019, 40 Maanteeamet leping
Vedurijuhiloa väljaandmise, uuendamise ja duplikaadi väljaandmise eeskiri ning vedurijuhiloa vorm RT I, 19.02.2019, 39 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 21 22.02.2019 - …
Vedurijuhi eksamineerija tunnustamise kord ja nõuded eksamineerimise korrale RT I, 19.02.2019, 38 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 13 22.02.2019 - …
Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused RT I, 19.02.2019, 37 Majandus- ja taristuminister määrus 48 22.02.2019 - …
Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–2020 RT I, 19.02.2019, 36 Majandus- ja taristuminister määrus 85 22.02.2019 - …
Tehnilise järelevalve infosüsteemi põhimäärus RT I, 19.02.2019, 35 Majandus- ja taristuminister määrus 75 22.02.2019 - 31.10.2019
Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord RT I, 19.02.2019, 34 Majandus- ja taristuminister määrus 74 22.02.2019 - …
Tarbijavaidluste komisjoni esimehe töötasustamise määr RT I, 19.02.2019, 33 Majandus- ja taristuminister määrus 23 22.02.2019 - …
Tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse andmise tingimused ja kord RT I, 19.02.2019, 32 Majandus- ja taristuminister määrus 25 22.02.2019 - …
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi põhimäärus RT I, 19.02.2019, 31 Majandus- ja taristuminister määrus 19 22.02.2019 - …
Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine RT I, 19.02.2019, 30 Majandus- ja taristuminister määrus 4 22.02.2019 - …
Tava- ja kiirraudteesüsteemi koostalitluse tehniliste kirjelduste kohaldamise kord RT I, 19.02.2019, 29 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 77 22.02.2019 - …
Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord RT I, 19.02.2019, 28 Majandus- ja taristuminister määrus 18 22.02.2019 - 31.10.2019
Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodika RT I, 19.02.2019, 27 Majandus- ja taristuminister määrus 51 22.02.2019 - …
Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine RT I, 19.02.2019, 26 Teede- ja Sideminister määrus 39 22.02.2019 - …

Kokku: 45| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json