Kronoloogia

Kõik osad, 19.07.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sillamäe Lasteaed Pääsupesa arengukava kinnitamine RT IV, 19.07.2018, 11 Sillamäe Linnavalitsus määrus 9 22.07.2018 - 31.12.2020
Jõhvi valla asutuste infoturbe põhimõtted RT IV, 19.07.2018, 10 Jõhvi Vallavalitsus määrus 5 22.07.2018 - …
Hallatava asutuse struktuuri ja koosseisu kinnitamise delegeerimine RT IV, 19.07.2018, 9 Rõuge Vallavalitsus määrus 2 22.07.2018 - kehtetu
Laste Varstu lasteaeda Sipelgas vastuvõtu ja väljaarvamise kord RT IV, 19.07.2018, 8 Varstu Vallavalitsus määrus 2 22.07.2018 - kehtetu
Haanja Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri RT IV, 19.07.2018, 7 Haanja Vallavalitsus määrus 2 22.07.2018 - kehtetu
Sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotlemise dokumentide vormi kinnitamine RT IV, 19.07.2018, 6 Haanja Vallavalitsus määrus 5 22.07.2018 - kehtetu
Koduteenuse hinna kehtestamine RT IV, 19.07.2018, 5 Haanja Vallavalitsus määrus 2 22.07.2018 - kehtetu
Lapsehoiuteenuse rahastamise taotlemiseks taotlusvormide ja lepingu vormide kinnitamine RT IV, 19.07.2018, 4 Haanja Vallavalitsus määrus 6 22.07.2018 - kehtetu
Määruste kehtetuks tunnistamine RT IV, 19.07.2018, 3 Rõuge Vallavalitsus määrus 5
Narva linna munitsipaalhuvikoolide pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord RT IV, 19.07.2018, 2 Narva Linnavalitsus määrus 572 22.07.2018 - kehtetu
Narva Linnavalitsuse 27.05.2009. a määruse nr 572 „Narva linna munitsipaalhuvikoolide pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 19.07.2018, 1 Narva Linnavalitsus määrus 16
Välisriikide ametiisikute loetelu, kelle kinnitatud või tõestatud volikiri on võrdne Eesti notari tõestatud volikirjaga RT I, 19.07.2018, 18 Justiitsminister määrus 97 22.07.2018 - …
Justiitsministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 97 „Välisriikide ametiisikute loetelu, kelle kinnitatud või tõestatud volikiri on võrdne Eesti notari tõestatud volikirjaga” muutmine RT I, 19.07.2018, 17 Justiitsminister määrus 19
Laialehise nestiku, soohiilaka ja kollase kiviriku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri RT I, 19.07.2018, 16 Keskkonnaminister määrus 61 29.07.2018 - …
Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine RT I, 19.07.2018, 15 Keskkonnaminister määrus 1 29.07.2018 - 15.11.2018
Eesti topograafia andmekogu andmete kasutusse andmise ja teenuste osutamise kord RT I, 19.07.2018, 14 Keskkonnaminister määrus 20 22.07.2018 - kehtetu
Liikluskorralduse nõuded teetöödel RT I, 19.07.2018, 13 Majandus- ja taristuminister määrus 90 01.01.2019 - kehtetu
Nõuded ajutisele liikluskorraldusele RT I, 19.07.2018, 12 Majandus- ja taristuminister määrus 43 01.01.2019 - …
Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” ja keskkonnaministri 14. septembri 2005. a määruse nr 61 „Laialehise nestiku, soohiilaka ja kollase kiviriku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse eeskiri” muutmine RT I, 19.07.2018, 11 Keskkonnaminister määrus 22
Eesti topograafia andmekogu alusel loodud trükikaartide kasutusse andmise ja teenuste osutamise kord RT I, 19.07.2018, 10 Keskkonnaminister määrus 21 22.07.2018 - …

Kokku: 29| Näitan: 1- 20|Näita kõiki