Kronoloogia

Kõik osad, 20.04.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Rae valla 2017. aasta kolmas lisaeelarve RT IV, 20.04.2017, 18 Rae Vallavolikogu määrus 70 23.04.2017 - 31.12.2017
Kihnu valla arengukava 2012 – 2020 uue redaktsiooni vastuvõtmine RT IV, 20.04.2017, 17 Kihnu Vallavolikogu määrus 11 23.04.2017 - kehtetu
Noarootsi vallas reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri RT IV, 20.04.2017, 16 Noarootsi Vallavolikogu määrus 83 23.04.2017 - …
Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise tingimused ning kord Põltsamaa linnas RT IV, 20.04.2017, 15 Põltsamaa Linnavolikogu määrus 10 23.04.2017 - 28.02.2018
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi arengukava aastateks 2017 – 2022 RT IV, 20.04.2017, 14 Põltsamaa Linnavolikogu määrus 9 23.04.2017 - 31.12.2022
Kihnu Vallavolikogu 24. septembri 2015 määruse nr 11 "Kihnu valla arengukava 2012- 2020 uue redaktsiooni vastuvõtmine" kehtetuks tunnistamine RT IV, 20.04.2017, 13 Kihnu Vallavolikogu määrus 7
Märjamaa vallaasutuste töötajate koosseisud RT IV, 20.04.2017, 12 Märjamaa Vallavalitsus määrus 13 23.04.2017 - kehtetu
Korraldatud jäätmeveo teenustasude kehtestamine RT IV, 20.04.2017, 11 Saku Vallavalitsus määrus 2 23.04.2017 - kehtetu
Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine RT IV, 20.04.2017, 10 Mustvee Linnavolikogu määrus 5 23.04.2017 - 14.01.2018
Määruse kehtetuks tunnistamine RT IV, 20.04.2017, 9 Saku Vallavalitsus määrus 2
Mustvee linna soojamajanduse arengukava aastateks 2017–2030 RT IV, 20.04.2017, 8 Mustvee Linnavolikogu määrus 4 23.04.2017 - 31.12.2030
Koigi valla teede teehoiukava aastateks 2016-2019 kinnitamine RT IV, 20.04.2017, 7 Koigi Vallavolikogu määrus 11 23.04.2017 - kehtetu
Märjamaa vallaasutuste töötajate koosseisud RT IV, 20.04.2017, 6 Märjamaa Vallavalitsus määrus 3 23.04.2017 - 29.04.2017
Põlva valla põhimäärus RT IV, 20.04.2017, 5 Põlva Vallavolikogu määrus 1 23.04.2017 - 31.03.2018
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 20.04.2017, 4 Põlva Vallavolikogu määrus 13 01.05.2017 - kehtetu
Koigi valla kohalike teede teehoiukava aastateks 2017-2020 kinnitamine RT IV, 20.04.2017, 3 Koigi Vallavolikogu määrus 5 23.04.2017 - 31.12.2020
Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord RT IV, 20.04.2017, 2 Põlva Vallavolikogu määrus 8 01.05.2017 - 31.05.2018
Põlva Vallavolikogu 14. jaanuari 2015. a määruse nr 1 „Põlva valla põhimäärus“ muutmine RT IV, 20.04.2017, 1 Põlva Vallavolikogu määrus 9
Väärtpaberituru seadus RT I, 20.04.2017, 24 Riigikogu seadus 01.01.2020 - …
Väärtpaberituru seadus RT I, 20.04.2017, 23 Riigikogu seadus 15.01.2018 - …

Kokku: 42| Näitan: 1- 20|Näita kõiki