Kronoloogia

Kõik osad, 20.07.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Aseri Vallavolikogu 22. detsembri 2016 otsuse nr 65 „Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemislepingu kinnitamine“ muutmine RT IV, 20.07.2017, 20 Aseri Vallavolikogu otsus 15
Noorsootöö seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine RT IV, 20.07.2017, 19 Aseri Vallavolikogu määrus 6 23.07.2017 - 10.03.2018
Aseri valla 2017. aasta 1. lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 20.07.2017, 18 Aseri Vallavolikogu määrus 4 23.07.2017 - 31.12.2017
Valla valimiskomisjoni asukoha määramine RT IV, 20.07.2017, 17 Torma Vallavalitsus määrus 7 23.07.2017 - kehtetu
Kasepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri RT IV, 20.07.2017, 16 Kasepää Vallavolikogu määrus 9 23.07.2017 - …
Määruse kehtetuks tunnistamine RT IV, 20.07.2017, 15 Torma Vallavalitsus määrus 5
Valimisjaoskondade moodustamine RT IV, 20.07.2017, 14 Torma Vallavalitsus määrus 3 23.07.2017 - …
Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ja menetlemise kord RT IV, 20.07.2017, 13 Häädemeeste Vallavalitsus määrus 2 23.07.2017 - …
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks RT IV, 20.07.2017, 12 Mäetaguse Vallavolikogu määrus 33 23.07.2017 - 31.12.2017
Mäetaguse Vallavolikogu 28.05.2015 määruse nr 33 osaline muutmine RT IV, 20.07.2017, 11 Mäetaguse Vallavolikogu määrus 66
Torma Vallavalitsuse 13. juuni 2017 määruse nr 3 „Valimisjaoskondade moodustamine“ muutmine RT IV, 20.07.2017, 10 Torma Vallavalitsus määrus 4
Alajõe vallas Karjamaa külas asuvale liikluspinnale nime määramine RT IV, 20.07.2017, 9 Alajõe Vallavalitsus määrus 2 23.07.2017 - …
Keila valla haridusasutuste teenistujate koosseisude, palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamise korra kehtestamine RT IV, 20.07.2017, 8 Keila Vallavalitsus määrus 6 31.08.2017 - kehtetu
Keila Vallavolikogu 28.08.2015 a otsuse nr 195/0815 „Haridusasutuste pedagoogide lisatasu maksmise vastutusala ja korra muutmine“ rakendamine RT IV, 20.07.2017, 7 Keila Vallavalitsus määrus 5 31.08.2017 - kehtetu
Valimisjaoskondade moodustamine RT IV, 20.07.2017, 6 Rakvere Linnavalitsus määrus 5 23.07.2017 - kehtetu
Keila valla haridusasutuse palgatingimuste ja teenistujate koosseisude kehtestamine RT IV, 20.07.2017, 5 Keila Vallavalitsus määrus 3 31.08.2017 - …
Rae valla hallatavate munitsipaalharidusasutuste õpetajate ja õpetaja abide kuupalga alammäärade kinnitamine RT IV, 20.07.2017, 4 Rae Vallavalitsus määrus 5 23.07.2017 - kehtetu
Häädemeeste Vallavalitsuse 22. septembri 2015. a määruse nr 2 „Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ja menetlemise kord“ muutmine RT IV, 20.07.2017, 3 Häädemeeste Vallavalitsus määrus 3
Valimisjaoskondade moodustamine RT IV, 20.07.2017, 2 Rakvere Linnavalitsus määrus 3 23.07.2017 - …
Rae valla hallatavate munitsipaalharidusasutuste õpetaja, treeneri ja õpetajat abistava töötaja töötasu alammäärade kinnitamine RT IV, 20.07.2017, 1 Rae Vallavalitsus määrus 8 23.07.2017 - 14.01.2018

Kokku: 21| Näitan: 1- 20|Näita kõiki