Kronoloogia

Kõik osad, 21.02.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Nõo lasteaed Krõll arengukava 2017 – 2019 kinnitamine RT IV, 21.02.2017, 17 Nõo Vallavolikogu määrus 66 24.02.2017 - 31.12.2019
Ambla valla 2017. aasta eelarve RT IV, 21.02.2017, 16 Ambla Vallavolikogu määrus 1 24.02.2017 - 31.12.2017
Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamise kord RT IV, 21.02.2017, 15 Saue Linnavolikogu määrus 62 24.02.2017 - 31.12.2017
Haigushüvitise maksmine RT IV, 21.02.2017, 14 Vändra Alevivolikogu määrus 4 01.03.2017 - 04.11.2018
Konguta valla bussi kasutamise ja kulude katmise kord RT IV, 21.02.2017, 13 Konguta Vallavalitsus määrus 1 24.02.2017 - …
Audru valla 2017. aasta eelarve RT IV, 21.02.2017, 12 Audru Vallavolikogu määrus 1 24.02.2017 - 31.12.2017
Tugiisikuteenuse eest võetava tasu tingimused ja suurus RT IV, 21.02.2017, 11 Antsla Vallavalitsus määrus 3 24.02.2017 - …
2017. a riigieelarvest vallaeelarvesse hariduskuludeks määratud eraldiste jaotus RT IV, 21.02.2017, 10 Ridala Vallavolikogu määrus 71 24.02.2017 - 31.12.2017
Sauga valla 2017. aasta eelarve RT IV, 21.02.2017, 9 Sauga Vallavolikogu määrus 2 24.02.2017 - 31.12.2017
Sauga valla kooli direktori, õppealajuhataja, huviringi ja pikapäevarühma töö tasustamise ja koolitöötajate lisatasude maksmise alused RT IV, 21.02.2017, 8 Sauga Vallavolikogu määrus 3 24.02.2017 - 06.05.2018
Vändra alevi 2017. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 21.02.2017, 7 Vändra Alevivolikogu määrus 2 24.02.2017 - 31.12.2017
Jõhvi valla lasteaedade pedagoogide töötasustamise alused RT IV, 21.02.2017, 6 Jõhvi Vallavolikogu määrus 106 24.02.2017 - kehtetu
Õpetajate töötasustamise alused RT IV, 21.02.2017, 5 Halinga Vallavolikogu määrus 1 24.02.2017 - 31.08.2017
Jõhvi Vallavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 106 „Jõhvi valla lasteaedade pedagoogide töötasustamise alused“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 21.02.2017, 4 Jõhvi Vallavolikogu määrus 112
Halinga Vallavolikogu 23. jaanuari 2013 määruse nr 1 „Õpetajate töötasustamise alused“ muutmine RT IV, 21.02.2017, 3 Halinga Vallavolikogu määrus 1
Munitsipaaleluruumi üüri summa arvestamine RT IV, 21.02.2017, 2 Kehtna Vallavalitsus määrus 2 01.06.2017 - …
Kehtna Vallavalitsuse 29.04.2014 määruse nr 2 muutmine RT IV, 21.02.2017, 1 Kehtna Vallavalitsus määrus 2
R. Terrasele sõjaväelise auastme andmine RT III, 21.02.2017, 6 Vabariigi President käskkiri 13
Tartu Ülikooli nõukogu koosseisu kinnitamine RT III, 21.02.2017, 5 Vabariigi Valitsus korraldus 544 17.02.2017 - kehtetu
„Transpordi arengukava 2014–2020“ rakendusplaani aastateks 2014–2017 lisa „Liiklusohutusprogramm 2016–2025“ heakskiitmine RT III, 21.02.2017, 4 Vabariigi Valitsus korraldus 54 17.02.2017 - …

Kokku: 31| Näitan: 1- 20|Näita kõiki