Kronoloogia

Kõik osad, 21.02.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tammiku Hooldekodu kohatasu kehtestamine RT IV, 21.02.2018, 40 Väike-Maarja Vallavalitsus määrus 3 24.02.2018 - 31.01.2019
Aakre Rahvamaja põhimäärus RT IV, 21.02.2018, 39 Elva Vallavolikogu määrus 19 24.02.2018 - …
Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord RT IV, 21.02.2018, 38 Elva Vallavolikogu määrus 18 24.02.2018 - …
Konguta Kooli arengukava aastateks 2018-2022 kinnitamine RT IV, 21.02.2018, 37 Elva Vallavolikogu määrus 17 24.02.2018 - 31.12.2022
Lasteaed Vikerkaar arengukava 2017-2022 kinnitamine RT IV, 21.02.2018, 36 Tapa Vallavalitsus määrus 2 24.02.2018 - 31.12.2022
Rakvere valla 2018. aasta eelarve kinnitamine RT IV, 21.02.2018, 35 Rakvere Vallavolikogu määrus 9 24.02.2018 - 31.12.2018
Palamuse Kultuuri põhimäärus RT IV, 21.02.2018, 34 Palamuse Vallavolikogu määrus 59 24.02.2018 - …
Ruhnu valla arengukava kinnitamine RT IV, 21.02.2018, 33 Ruhnu Vallavolikogu määrus 1 24.02.2018 - 31.12.2022
„Nõo valla soojusmajanduse arengukava 2016–2026“ kinnitamine RT IV, 21.02.2018, 32 Nõo Vallavolikogu määrus 54 24.02.2018 - 31.12.2026
Tallinna linna eelarves ettenähtud vahenditest makstavate lapse perekonnas hooldamise toetuste piirmäärad RT IV, 21.02.2018, 31 Tallinna Linnavalitsus määrus 9 24.02.2018 - kehtetu
Toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude arvestamise alused RT IV, 21.02.2018, 30 Jõhvi Vallavolikogu määrus 53 01.10.2018 - …
Linnavalitsuse ülesannete delegeerimine RT IV, 21.02.2018, 29 Tallinna Linnavalitsus määrus 13 24.02.2018 - …
Tallinna universaaltoetuste andmekogu põhimäärus RT IV, 21.02.2018, 28 Tallinna Linnavalitsus määrus 3 24.02.2018 - …
Sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäärad RT IV, 21.02.2018, 27 Tallinna Linnavalitsus määrus 82 24.02.2018 - …
Võnnu Lasteaed Värvuke lasteaiaõpetajate töötasu alammäär RT IV, 21.02.2018, 26 Võnnu Vallavolikogu määrus 9 24.02.2018 - kehtetu
Võnnu Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide ja hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise kord RT IV, 21.02.2018, 25 Võnnu Vallavolikogu määrus 2 24.02.2018 - kehtetu
Valga linna ametiasutuste ametnike värbamise ja valiku kord RT IV, 21.02.2018, 24 Valga Linnavalitsus määrus 1 24.02.2018 - kehtetu
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord Ruhnu vallas RT IV, 21.02.2018, 23 Ruhnu Vallavolikogu määrus 2 24.02.2018 - 08.02.2019
Tapa valla ametiautode kasutamise kord RT IV, 21.02.2018, 22 Tapa Vallavalitsus määrus 3 24.02.2018 - …
Luunja Keskkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord RT IV, 21.02.2018, 21 Luunja Vallavalitsus määrus 10 24.02.2018 - kehtetu

Kokku: 56| Näitan: 1- 20|Näita kõiki