Kronoloogia

Kõik osad, 21.04.2020

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm“ tulenevate ülesannete delegeerimine RT IV, 21.04.2020, 18 Lääne-Harju Vallavolikogu määrus 4 24.04.2020 - …
Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused RT IV, 21.04.2020, 17 Viimsi Vallavolikogu määrus 8 24.04.2020 - …
Saku Muusikakooli õppetasu RT IV, 21.04.2020, 16 Saku Vallavolikogu määrus 12 24.04.2020 - …
Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord RT IV, 21.04.2020, 15 Saku Vallavolikogu määrus 7 24.04.2020 - …
Saku Vallavolikogu määruste muutmine eriolukorra ajaks RT IV, 21.04.2020, 14 Saku Vallavolikogu määrus 7
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord RT IV, 21.04.2020, 13 Põltsamaa Vallavolikogu määrus 4 24.04.2020 - …
Põltsamaa Muusikakooli pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ja atesteerimise kord RT IV, 21.04.2020, 12 Põltsamaa Linnavolikogu määrus 50 24.04.2020 - kehtetu
Lapsehoiuteenuse toetuse suuruse kinnitamine RT IV, 21.04.2020, 11 Sindi Linnavalitsus määrus 1 24.04.2020 - kehtetu
Põltsamaa Vallavolikogu 21.02.2019 määruse nr 4 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine RT IV, 21.04.2020, 10 Põltsamaa Vallavolikogu määrus 5
Iisaku Lasteaeda Kurekell laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord RT IV, 21.04.2020, 9 Iisaku Vallavalitsus määrus 5 24.04.2020 - kehtetu
Illuka Kooli lasteaeda laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra kinnitamine RT IV, 21.04.2020, 8 Illuka Vallavalitsus määrus 1 24.04.2020 - kehtetu
Lasteaeda "Tõruke" vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord RT IV, 21.04.2020, 7 Mäetaguse Vallavalitsus määrus 3 24.04.2020 - kehtetu
Põltsamaa Linnavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine RT IV, 21.04.2020, 6 Põltsamaa Vallavolikogu määrus 6
Kunda Muusikakooli põhimäärus RT IV, 21.04.2020, 5 Kunda Linnavalitsus määrus 9 01.09.2020 - kehtetu
Sindi Linnavalitsuse 29.01.2014 määruse nr 1 „Lapsehoiuteenuse toetuse suuruse kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 21.04.2020, 4 Tori Vallavalitsus määrus 6
Viimsi Vallavolikogu 20.06.2017 määruse nr 8 „Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine RT IV, 21.04.2020, 3 Viimsi Vallavolikogu määrus 10
Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord RT IV, 21.04.2020, 2 Alutaguse Vallavalitsus määrus 3 24.04.2020 - …
Viru-Nigula valla muusikakooli põhimäärus RT IV, 21.04.2020, 1 Viru-Nigula Vallavalitsus määrus 4 01.09.2020 - …
Muudatuste tegemine Vabariigi Valitsuse koosseisus RT III, 21.04.2020, 8 Vabariigi President otsus 564
Raha eraldamine RT III, 21.04.2020, 7 Vabariigi Valitsus korraldus 122 16.04.2020 - …

Kokku: 89| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json