Kronoloogia

RT I, 21.06.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Pangandusgrupi väärtpaberiosaluste aruannete esitamise nõuded RT I, 21.06.2017, 27 Eesti Panga President määrus 7 24.06.2017 - 31.12.2018
Reisijate nimekirjade töötlussüsteemi andmekogu põhimäärus RT I, 21.06.2017, 26 Rahandusminister määrus 41 01.07.2017 - …
Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni muutmise ja kehtetuks tunnistamise taotluse esitamiseks RT I, 21.06.2017, 25 Rahandusminister määrus 40 01.07.2017 - …
Välisesinduse ning välisesinduse töötaja ja tema perekonnaliikme kõigist maksudest vabastatud kauba tolliformaalsused RT I, 21.06.2017, 24 Rahandusminister määrus 39 01.07.2017 - …
Varude tolliformaalsused RT I, 21.06.2017, 23 Rahandusminister määrus 38 01.07.2017 - …
Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni esitamiseks ja aktsepteerimiseks RT I, 21.06.2017, 22 Rahandusminister määrus 37 01.07.2017 - …
Tollivõla tekkimisega seoses tasumisele kuuluvate tollimaksust erinevate maksude tasumise tagamiseks nõutava tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused RT I, 21.06.2017, 21 Rahandusminister määrus 36 01.07.2017 - …
Kauba riigile loovutamise täpsustavad juhised RT I, 21.06.2017, 20 Rahandusminister määrus 35 01.07.2017 - …
Lõhkematerjali vahetu käitleja ja pürotehniku tervisenõuded ning tervisekontrolli kord RT I, 21.06.2017, 19 Vabariigi Valitsus määrus 150 04.07.2017 - kehtetu
Lõhkematerjalisektori ettevõtja ja pürotehnilise toote käitlemisega tegeleva ettevõtja personali pädevuse nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord RT I, 21.06.2017, 18 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 16 04.07.2017 - kehtetu
Pürotehnilise toote käitlemisele, sealhulgas käitlemise kohale esitatavad nõuded RT I, 21.06.2017, 17 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 40 04.07.2017 - kehtetu
Lõhkematerjali sisse- ja väljaveo loale esitatavad nõuded RT I, 21.06.2017, 16 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 100 04.07.2017 - kehtetu
Lõhketöö projektile esitatavad nõuded RT I, 21.06.2017, 15 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 64 04.07.2017 - kehtetu
Lõhkematerjali käitlemislubade komisjoni moodustamis- ja töökord RT I, 21.06.2017, 14 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 117 04.07.2017 - kehtetu
Lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hävitamisele esitatavad nõuded RT I, 21.06.2017, 13 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 57 04.07.2017 - kehtetu
Lõhkematerjali käitlemise kord RT I, 21.06.2017, 12 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 88 04.07.2017 - kehtetu
Lõhkematerjali arvestuse kord RT I, 21.06.2017, 11 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 165 04.07.2017 - kehtetu
Lõhkematerjali jaotus allklassidesse ja sobivusrühmadesse RT I, 21.06.2017, 10 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 103 04.07.2017 - kehtetu
Lõhkematerjaliseadus RT I, 21.06.2017, 9 Riigikogu seadus 04.07.2017 - kehtetu
Toote nõuetele vastavuse seadus RT I, 21.06.2017, 8 Riigikogu seadus 04.07.2017 - 31.12.2018

Kokku: 27| Näitan: 1- 20|Näita kõiki