Kronoloogia

Kõik osad, 22.01.2020

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kastre valla munitsipaalharidusasutuste tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine 2020. aastaks RT IV, 22.01.2020, 16 Kastre Vallavalitsus määrus 3 25.01.2020 - 31.12.2020
Tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine Raasiku valla haridusasutustes 2020. aastaks RT IV, 22.01.2020, 15 Raasiku Vallavalitsus määrus 1 25.01.2020 - 31.12.2020
Raasiku valla 2020. a eelarve vastuvõtmine RT IV, 22.01.2020, 14 Raasiku Vallavolikogu määrus 3 25.01.2020 - 31.12.2020
Narva-Jõesuu linna huvihariduse ja huvitegevuse 2020. aasta kava kinnitamine RT IV, 22.01.2020, 13 Narva-Jõesuu Linnavalitsus määrus 1 25.01.2020 - 31.12.2020
Lääne-Nigula valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2020 RT IV, 22.01.2020, 12 Lääne-Nigula Vallavolikogu määrus 3 25.01.2020 - 31.12.2020
Lääne-Nigula valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 22.01.2020, 11 Lääne-Nigula Vallavolikogu määrus 1 25.01.2020 - 31.12.2020
Väike-Maarja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine RT IV, 22.01.2020, 10 Väike-Maarja Vallavalitsus määrus 2 25.01.2020 - kehtetu
Jõelähtme valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri RT IV, 22.01.2020, 9 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 14 01.04.2020 - kehtetu
Kuusalu Lasteaia Jussike hoolekogu põhimääruse kinnitamine RT IV, 22.01.2020, 8 Kuusalu Vallavalitsus määrus 5 25.01.2020 - …
Kuusalu Vallavalitsuse 08.04.2010 määruse nr 5 „Kuusalu Lasteaia Jussike hoolekogu põhimääruse kinnitamine” muutmine RT IV, 22.01.2020, 7 Kuusalu Vallavalitsus määrus 1
Jõelähtme Vallavalitsuse palgajuhend RT IV, 22.01.2020, 6 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 118 25.01.2020 - …
Jõelähtme valla haridustöötajate töötasustamise alused RT IV, 22.01.2020, 5 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 30 25.01.2020 - 23.02.2020
Väike-Maarja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine RT IV, 22.01.2020, 4 Väike-Maarja Vallavalitsus määrus 3 25.01.2020 - 24.01.2021
Jõelähtme valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kehtestamiseks ja selles sätestatud nõuete täitmise üle riikliku järelevalve teostamiseks volituste andmine RT IV, 22.01.2020, 3 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 52 01.02.2020 - …
Jõelähtme Vallavolikogu 21.03.2013 määruse nr 118 „Jõelähtme Vallavalitsuse palgajuhend“ muutmine RT IV, 22.01.2020, 2 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 51
Jõelähtme valla koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kehtestamine RT IV, 22.01.2020, 1 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 49 25.01.2020 - 23.02.2020
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Elering AS vahel 24.11.2017. a sõlmitud koostöökokkuleppe meetme „Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamiseks transpordis (biogaas)” elluviimiseks muutmine RT I, 22.01.2020, 18 Majandus- ja taristuminister leping
Koostöökokkulepe meetme „Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamiseks transpordis (biogaas)” elluviimiseks RT I, 22.01.2020, 17 Majandus- ja taristuminister leping
Haldusleping nr 7-3/829-1 riigisiseste kodanikuühiskonna valdkonna toetusprogrammide elluviimiseks RT I, 22.01.2020, 16 Rahvastikuminister leping
Konsulaarametniku koolituse ja eksami korraldamise ning konsulaarametniku kutse ja erikutse andmise korra ning kutse- ja erikutsekvalifikatsiooni tunnistuse vorm RT I, 22.01.2020, 15 Välisminister määrus 11 25.01.2020 - kehtetu

Kokku: 34| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json