Kronoloogia

Kõik osad, 22.02.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Hiiu valla 2017. aasta eelarve RT IV, 22.02.2017, 28 Hiiu Vallavolikogu määrus 83 25.02.2017 - 31.12.2017
Karksi valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 22.02.2017, 27 Karksi Vallavolikogu määrus 71 25.02.2017 - 31.12.2017
Saku valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 22.02.2017, 26 Saku Vallavolikogu määrus 1 25.02.2017 - 31.12.2017
Lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine RT IV, 22.02.2017, 25 Kõo Vallavolikogu määrus 2 25.02.2017 - 31.12.2017
Haaslava valla lasteaiakoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2017. aastaks RT IV, 22.02.2017, 24 Haaslava Vallavalitsus määrus 1 25.02.2017 - 31.12.2017
Luunja valla Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuste ala üldplaneeringu osaline kehtestamine RT IV, 22.02.2017, 23 Luunja Vallavolikogu määrus 8 25.02.2017 - …
Halliste valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 22.02.2017, 22 Halliste Vallavolikogu määrus 1 25.02.2017 - 31.08.2017
Kinnisasja sundvõõrandamise seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Haaslava Vallavalitsusele RT IV, 22.02.2017, 21 Haaslava Vallavolikogu määrus 53 25.02.2017 - …
Haaslava valla 2017. aasta eelarve RT IV, 22.02.2017, 20 Haaslava Vallavolikogu määrus 52 25.02.2017 - 31.12.2017
Eraüldhariduskoolide toetamine 2017. aasta vallaeelarvest RT IV, 22.02.2017, 19 Haaslava Vallavolikogu määrus 51 25.02.2017 - 31.12.2017
Saue linna 2017. aasta eelarve RT IV, 22.02.2017, 18 Saue Linnavolikogu määrus 63 25.02.2017 - 31.12.2017
Paikuse valla 2017. aasta eelarve RT IV, 22.02.2017, 17 Paikuse Vallavolikogu määrus 2 25.02.2017 - 31.12.2017
Nõgiaru lasteaia arengukava 2017 – 2019 kinnitamine RT IV, 22.02.2017, 16 Nõo Vallavolikogu määrus 67 25.02.2017 - 31.12.2019
Koduteenuste loetelu ja osutamise tingimused RT IV, 22.02.2017, 15 Rakvere Linnavalitsus määrus 1 25.02.2017 - …
Jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, jäätmepiirkonna, vedamissageduse ja -aja ning jäätmeveo teenustasu määramise korra kehtestamine RT IV, 22.02.2017, 14 Rakvere Linnavolikogu määrus 16 01.03.2017 - …
Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri RT IV, 22.02.2017, 13 Rakvere Linnavolikogu määrus 15 01.03.2017 - 25.01.2018
Volituste andmine liiklusseaduses ja teeseaduses sätestatud ülesannete täitmiseks RT IV, 22.02.2017, 12 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 127 25.02.2017 - kehtetu
Pisisaare Algkooli lasteaia rahastamisel vanemate poolt kaetava osalustasu määra kehtestamine RT IV, 22.02.2017, 11 Pajusi Vallavolikogu määrus 52 01.04.2017 - kehtetu
Aidu Lasteaed-Algkooli lasteaia rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine RT IV, 22.02.2017, 10 Pajusi Vallavolikogu määrus 20 01.04.2017 - kehtetu
Jõelähtme valla haridustöötajate töötasustamise alused RT IV, 22.02.2017, 9 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 70 25.02.2017 - kehtetu

Kokku: 53| Näitan: 1- 20|Näita kõiki