Kronoloogia

Kõik osad, 22.03.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Loksa linna 2017. aasta eelarve RT IV, 22.03.2017, 13 Loksa Linnavolikogu määrus 1 25.03.2017 - 31.12.2017
Veltsi Lasteaed-Algkooli lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord RT IV, 22.03.2017, 12 Rakvere Vallavalitsus määrus 1 25.03.2017 - 29.10.2018
Sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine RT IV, 22.03.2017, 11 Torgu Vallavolikogu määrus 1 25.03.2017 - 31.12.2017
Torgu valla 2017. aasta eelarve RT IV, 22.03.2017, 10 Torgu Vallavolikogu määrus 2 25.03.2017 - 31.12.2017
Külitse alevikus asuvale liikluspinnale nime määramine RT IV, 22.03.2017, 9 Ülenurme Vallavalitsus määrus 1 25.03.2017 - …
Tsirguliina Lasteaia Õnnelind arengukava 2017-2019 RT IV, 22.03.2017, 8 Tõlliste Vallavolikogu määrus 3 25.03.2017 - 31.12.2019
Õpilaskoha ja õpilaskodu koha tegevuskulu maksumuse kinnitamine RT IV, 22.03.2017, 7 Misso Vallavalitsus määrus 1 25.03.2017 - 31.12.2017
Kiili alevi kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2030 kinnitamine RT IV, 22.03.2017, 6 Kiili Vallavolikogu määrus 3 25.03.2017 - 31.12.2030
Jõelähtme valla eelarvest hoolekandeteenuse eest maksmise kord RT IV, 22.03.2017, 5 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 81 25.03.2017 - 31.10.2017
Valimisjaoskondade moodustamine RT IV, 22.03.2017, 4 Rae Vallavalitsus määrus 2 25.03.2017 - 22.06.2017
Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Jõelähtme vallas RT IV, 22.03.2017, 3 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 75 25.03.2017 - …
Jõelähtme Vallavolikogu 14.04.2016 määruse nr 81 „Jõelähtme valla eelarvest hoolekandeteenuse eest maksmise kord“ muutmine RT IV, 22.03.2017, 2 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 106
Jõelähtme Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 75 „Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Jõelähtme vallas“ RT IV, 22.03.2017, 1 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 105
Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend RT I, 22.03.2017, 11 Regionaalminister määrus 5 25.03.2017 - 31.12.2018
Rahvastikuregistrisse kandmiseks üleantavate andmete loetelu andmeandjate kaupa RT I, 22.03.2017, 10 Siseminister määrus 32 25.03.2017 - 31.12.2017
Regionaalministri 7. jaanuari 2005. aasta määruse nr 5 „Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend” ja siseministri 17. juuli 2014. aasta määruse nr 32 „Rahvastikuregistrisse kandmiseks üleantavate andmete loetelu andmeandjate kaupa” muutmine RT I, 22.03.2017, 9 Siseminister määrus 15
Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodika RT I, 22.03.2017, 8 Majandus- ja taristuminister määrus 51 25.03.2017 - …
Nõuded vedurijuhi teadmistele, oskustele ja väljaõppe üldkoolituse sisule, nõuded vedurijuhi teadmistele ja oskustele sertifikaadi saamiseks ning vedurijuhi eksamineerimise kord RT I, 22.03.2017, 7 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 44 25.03.2017 - …
Raudtee-ettevõtja tulude ja kulude arvestuste esitamise kord ja tähtajad ning raamatupidamisandmete loetelu RT I, 22.03.2017, 6 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 23 25.03.2017 - 13.07.2017
Vedurijuhiloa väljaandmise, uuendamise ja duplikaadi väljaandmise eeskiri ning vedurijuhiloa vorm RT I, 22.03.2017, 5 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 21 25.03.2017 - …

Kokku: 24| Näitan: 1- 20|Näita kõiki