Kronoloogia

Kõik osad, 22.03.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Üüri piirmäära kehtestamine RT IV, 22.03.2019, 9 Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu määrus 8 01.05.2019 - …
Märjamaa valla 2019. aasta eelarve I lisaeelarve RT IV, 22.03.2019, 8 Märjamaa Vallavolikogu määrus 61 25.03.2019 - 31.12.2019
Sotsiaaleluruumi kasutamise kord RT IV, 22.03.2019, 7 Lüganuse Vallavalitsus määrus 3 25.03.2019 - …
Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad” RT IV, 22.03.2019, 6 Rõuge Vallavolikogu määrus 6 31.03.2019 - …
Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskava 2019-2022 ja seirenäitajad” heakskiitmine RT IV, 22.03.2019, 5 Antsla Vallavolikogu määrus 13 31.03.2019 - …
Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord RT IV, 22.03.2019, 4 Sauga Vallavalitsus määrus 6 25.03.2019 - kehtetu
Määruse kehtetuks tunnistamine RT IV, 22.03.2019, 3 Tori Vallavalitsus määrus 4
Välisõhu saasteloa ja keskkonnakompleksloa taotlustele arvamuse andmise pädevuse delegeerimine RT IV, 22.03.2019, 2 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 50 25.03.2019 - kehtetu
Õhusaasteloa ja keskkonnakompleksloa taotlustele arvamuse andmiseks volituste andmine RT IV, 22.03.2019, 1 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 34 25.03.2019 - …
Geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu kinnitamine RT III, 22.03.2019, 6 Vabariigi Valitsus korraldus 364 21.03.2019 - 02.10.2019
Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseisu kinnitamine RT III, 22.03.2019, 5 Vabariigi Valitsus korraldus 349 21.03.2019 - 11.12.2019
Nõusolek riigivara otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamiseks RT III, 22.03.2019, 4 Vabariigi Valitsus korraldus 81 21.03.2019 - …
Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2017. a korralduse nr 364 „Geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine RT III, 22.03.2019, 3 Vabariigi Valitsus korraldus 80
Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2017. a korralduse nr 349 „Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseisu kinnitamine“ muutmine RT III, 22.03.2019, 2 Vabariigi Valitsus korraldus 79
Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist RT III, 22.03.2019, 1 Vabariigi Valitsus korraldus 78 21.03.2019 - …
Keskkonnaprogrammi elluviimise haldusleping RT I, 22.03.2019, 15 Keskkonnaminister leping
Üleujutusega seotud riskide hindamise aruande, maandamiskava ja ajakohastatud maandamiskava sisu nõuded ning üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardile märgitavate andmete loetelu RT I, 22.03.2019, 14 Keskkonnaminister määrus 12 01.10.2019 - …
Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord RT I, 22.03.2019, 13 Põllumajandusminister määrus 41 25.03.2019 - kehtetu
Haldusleping RT I, 22.03.2019, 12 Keskkonnaminister leping
Põllumajandusministri 5. aprilli 2010. a määruse nr 41 „Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” kehtetuks tunnistamine RT I, 22.03.2019, 11 Maaeluminister määrus 34

Kokku: 30| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json