Kronoloogia

Kõik osad, 23.03.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kasepää Rahvamaja põhimäärus RT IV, 23.03.2017, 17 Kasepää Vallavolikogu määrus 4 26.03.2017 - …
Tõrva linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri RT IV, 23.03.2017, 16 Tõrva Linnavolikogu määrus 6 01.04.2017 - …
2017. aasta lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 23.03.2017, 15 Tõrva Linnavolikogu määrus 5 26.03.2017 - 31.12.2017
Audru valla soojusmajanduse arengukava 2016 – 2026 kinnitamine RT IV, 23.03.2017, 14 Audru Vallavolikogu määrus 7 26.03.2017 - 31.12.2026
Kernu valla 2017. a eelarve vastuvõtmine RT IV, 23.03.2017, 13 Kernu Vallavolikogu määrus 2 01.01.2017 - 31.12.2017
Viimsi valla 2017. aasta lisaeelarve artiklite jaotuse kinnitamine RT IV, 23.03.2017, 12 Viimsi Vallavalitsus määrus 10 26.03.2017 - 31.12.2017
Torgu Vallavalitsuse palgajuhend RT IV, 23.03.2017, 11 Torgu Vallavolikogu määrus 1 26.03.2017 - 02.10.2017
Häädemeeste valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise korra kinnitamine RT IV, 23.03.2017, 10 Häädemeeste Vallavolikogu määrus 9 26.03.2017 - kehtetu
Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise kord RT IV, 23.03.2017, 9 Alajõe Vallavolikogu määrus 24 26.03.2017 - 06.05.2017
Alajõe Vallavalitsuse liikmetele ja vallavavolikogu esimehele hüvitise suuruse ja maksmise korra kinnitamine RT IV, 23.03.2017, 8 Alajõe Vallavolikogu määrus 13 26.03.2017 - 31.12.2017
Torgu Vallavolikogu 07.03.2016 määruse nr 1 "Torgu Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine RT IV, 23.03.2017, 7 Torgu Vallavolikogu määrus 3
Kohalikule omavalitsusele antud ülesannete lahendamise delegeerimine RT IV, 23.03.2017, 6 Vändra Alevivolikogu määrus 22 26.03.2017 - 06.04.2018
Vändra alevi ehitusmäärus RT IV, 23.03.2017, 5 Vändra Alevivolikogu määrus 10 26.03.2017 - kehtetu
Planeerimiseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Vändra alevis RT IV, 23.03.2017, 4 Vändra Alevivolikogu määrus 5 26.03.2017 - 02.03.2018
Alajõe Vallavolikogu 11.12.2014 määruse nr 24 muutmine RT IV, 23.03.2017, 3 Alajõe Vallavolikogu määrus 4
Alajõe Vallavolikogu 27.03.2014 määruse nr 13 muutmine RT IV, 23.03.2017, 2 Alajõe Vallavolikogu määrus 3
Häädemeeste valla eelarvest mittetulundusühendustele toetuste andmise kord RT IV, 23.03.2017, 1 Häädemeeste Vallavolikogu määrus 1 26.03.2017 - …
„Lepingu Eesti Vabariigi valitsuse ja Taani Kuningriigi valitsuse vahel investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitsmise kohta” muutmise ja lõpetamise kokkulepe RT II, 23.03.2017, 3 Riigikogu välisleping
“Lepingu Eesti Vabariigi valitsuse ja Taani Kuningriigi valitsuse vahel investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitsmise kohta“ muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus RT II, 23.03.2017, 2 Riigikogu seadus 02.04.2017 - …
Välisministeeriumi teadaanne RT II, 23.03.2017, 1 Välisminister teadaanne

Kokku: 32| Näitan: 1- 20|Näita kõiki