Kronoloogia

Kõik osad, 23.07.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kultuurimälestise andmete muutmine RT III, 23.07.2019, 1 Kultuuriminister käskkiri 135
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutuse Innove vaheline haldusleping RT I, 23.07.2019, 28 Haridus- ja teadusminister leping
Lepingu nr 1-13/19/0728-1 muutmine RT I, 23.07.2019, 27 Maanteeamet leping
Lepingu nr 1-13/19/0526-1 muutmine RT I, 23.07.2019, 26 Maanteeamet leping
Vanglateenistuse ametniku ja vanglaametniku kandidaadi vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise kord RT I, 23.07.2019, 25 Justiitsminister määrus 14 01.08.2019 - …
Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine RT I, 23.07.2019, 24 Justiitsminister määrus 13 01.08.2019 - 05.01.2020
Tartu Vangla põhimäärus RT I, 23.07.2019, 23 Justiitsminister määrus 87 01.10.2019 - …
Tartu Vangla põhimäärus RT I, 23.07.2019, 22 Justiitsminister määrus 87 01.08.2019 - 30.09.2019
Kriminaalhooldusametniku täiendavate kvalifikatsiooninõuete kehtestamine ning tööülesannete loetelu, mille täitmisel ei pea ametnikul olema vastavat rakenduslikku või akadeemilist kõrgharidust RT I, 23.07.2019, 21 Justiitsminister määrus 37 01.08.2019 - …
Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine RT I, 23.07.2019, 20 Maaeluminister määrus 38 26.07.2019 - …
Mitteautomaatkaalude metroloogilised ja tehnilised nõuded, nõuded projekteerimisele, konstruktsioonile, märgistusele, vastavushindamisele ja tõendamisele RT I, 23.07.2019, 19 Majandus- ja taristuminister määrus 32 26.07.2019 - …
Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded RT I, 23.07.2019, 18 Majandus- ja taristuminister määrus 29 26.07.2019 - …
Vanglatega seotud justiitsministri määruste muutmine RT I, 23.07.2019, 17 Justiitsminister määrus 12
Maaeluministri 9. juuni 2016. a määruse nr 38 „Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine” muutmine RT I, 23.07.2019, 16 Maaeluminister määrus 62
Majandus- ja taristuministri 29. märtsi 2016. a määruse nr 29 „Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded” ja 12. aprilli 2016. a määruse nr 32 „Mitteautomaatkaalude metroloogilised ja tehnilised nõuded, nõuded projekteerimisele, konstruktsioonile, märgistusele, vastavushindamisele ja tõendamisele” muutmine RT I, 23.07.2019, 15 Majandus- ja taristuminister määrus 45
Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord RT I, 23.07.2019, 14 Vabariigi Valitsus määrus 96 01.08.2020 - …
Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord RT I, 23.07.2019, 13 Vabariigi Valitsus määrus 96 01.08.2019 - 31.07.2020
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus RT I, 23.07.2019, 12 Maaeluminister määrus 53 26.07.2019 - …
Tallinna Vangla teenistujate koosseis RT I, 23.07.2019, 11 Justiitsminister määrus 5 30.11.2019 - 31.12.2019
Tallinna Vangla teenistujate koosseis RT I, 23.07.2019, 10 Justiitsminister määrus 5 01.08.2019 - 29.11.2019

Kokku: 29| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json