Kronoloogia

Kõik osad, 24.01.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Põhikooli ja koolieelse lasteasutuse õpilaskoha arvestusliku maksumuse kinnitamine 2017.aastaks RT IV, 24.01.2017, 7 Laheda Vallavalitsus määrus 1 27.01.2017 - 31.12.2017
Kiili valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 24.01.2017, 6 Kiili Vallavolikogu määrus 1 27.01.2017 - 31.12.2017
Atmosfääriõhu kaitse seaduses ja keskkonnaseire seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine RT IV, 24.01.2017, 5 Tartu Linnavolikogu määrus 128 27.01.2017 - …
Maamaksumäära kehtestamine 2017.aastaks RT IV, 24.01.2017, 4 Alajõe Vallavolikogu määrus 1 27.01.2017 - 31.12.2017
Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ühinemislepingu kinnitamine RT IV, 24.01.2017, 3 Iisaku Vallavolikogu otsus 161
Rakvere Sotsiaalkeskuse põhimäärus RT IV, 24.01.2017, 2 Rakvere Linnavolikogu määrus 9 01.02.2017 - …
Rakvere Sotsiaalkeskuses osutatavate sotsiaalteenuste loetelu ja osutamise tingimused RT IV, 24.01.2017, 1 Rakvere Linnavolikogu määrus 1 01.02.2017 - 09.03.2018
S. Veljanovskile riikliku autasu andmine RT III, 24.01.2017, 2 Vabariigi President otsus 54
Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine RT III, 24.01.2017, 1 Riigikogu otsus 19.01.2017 - …
Konkurentsiameti põhimäärus RT I, 24.01.2017, 15 Justiitsminister määrus 27 27.01.2017 - 17.11.2017
Justiitsministri 19. augusti 2015. a määruse nr 27 „Konkurentsiameti põhimäärus” muutmine RT I, 24.01.2017, 14 Justiitsminister määrus 4
Maa munitsipaalomandisse andmise kord RT I, 24.01.2017, 13 Vabariigi Valitsus määrus 133 27.01.2017 - 31.12.2017
Mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded RT I, 24.01.2017, 12 Vabariigi Valitsus määrus 151 27.01.2017 - …
Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006. a määruse nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord” muutmine RT I, 24.01.2017, 11 Vabariigi Valitsus määrus 15
Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 2010. a määruse nr 151 „Mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded” muutmine RT I, 24.01.2017, 10 Vabariigi Valitsus määrus 14
Aastatel 2009–2014 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist toetatava programmi „Riskilapsed ja -noored” toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord RT I, 24.01.2017, 9 Haridus- ja teadusminister määrus 10 27.01.2017 - 31.12.2021
Auditi audiitorteenuse vandeaudiitori aruande vormide kehtestamine RT I, 24.01.2017, 8 Rahandusminister määrus 25 01.02.2017 - …
Kutseõppe tasemeõppe akrediteerimise tingimused ja kord RT I, 24.01.2017, 7 Haridus- ja teadusminister määrus 6 27.01.2017 - …
Struktuuritoetuse andmise tingimused tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel RT I, 24.01.2017, 6 Haridus- ja teadusminister määrus 55 27.01.2017 - 28.06.2018
Põhitoetuse fondi koefitsient 2017. aastal RT I, 24.01.2017, 5 Haridus- ja teadusminister määrus 4 27.01.2017 - 31.12.2017

Kokku: 24| Näitan: 1- 20|Näita kõiki