Kronoloogia

Kõik osad, 24.01.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Harku valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu asutamine ja põhimäärus RT IV, 24.01.2018, 19 Harku Vallavalitsus määrus 1 27.01.2018 - 09.04.2018
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord RT IV, 24.01.2018, 18 Vändra Vallavolikogu määrus 7 27.01.2018 - 30.04.2018
Lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine RT IV, 24.01.2018, 17 Vändra Alevivolikogu määrus 2 27.01.2018 - kehtetu
Maamaksumäära kehtestamine RT IV, 24.01.2018, 16 Halinga Vallavolikogu määrus 23 27.01.2018 - kehtetu
Maamaksumäära kehtestamine RT IV, 24.01.2018, 15 Vändra Vallavolikogu määrus 17 27.01.2018 - kehtetu
Maamaksumäära kehtestamine RT IV, 24.01.2018, 14 Vändra Alevivolikogu määrus 20 27.01.2018 - kehtetu
Maamaksumäära kehtestamine 2012. aastaks, pensionäridele maamaksusoodustuse andmine RT IV, 24.01.2018, 13 Tootsi Vallavolikogu määrus 2 27.01.2018 - kehtetu
Õpetajate töötasustamise alused RT IV, 24.01.2018, 12 Halinga Vallavolikogu määrus 1 27.01.2018 - kehtetu
Tootsi Lasteaed-Põhikooli lasteaiaõpetajate palga alammäärad RT IV, 24.01.2018, 11 Tootsi Vallavolikogu määrus 9 27.01.2018 - kehtetu
Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine RT IV, 24.01.2018, 10 Vändra Alevivolikogu määrus 10 27.01.2018 - kehtetu
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine RT IV, 24.01.2018, 9 Vändra Vallavolikogu määrus 4 27.01.2018 - kehtetu
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine RT IV, 24.01.2018, 8 Vändra Alevivolikogu määrus 10 27.01.2018 - kehtetu
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine RT IV, 24.01.2018, 7 Halinga Vallavolikogu määrus 8 27.01.2018 - kehtetu
Laste ja perede komisjoni põhimäärus RT IV, 24.01.2018, 6 Väike-Maarja Vallavalitsus määrus 1 27.01.2018 - …
Anija valla 2018. aasta eelarve RT IV, 24.01.2018, 5 Anija Vallavolikogu määrus 6 27.01.2018 - 31.12.2018
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine RT IV, 24.01.2018, 4 Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu määrus 4 27.01.2018 - …
Lastekaitseseadusest, sotsiaalhoolekande seadusest ja riigilõivuseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine RT IV, 24.01.2018, 3 Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu määrus 3 27.01.2018 - …
Maamaksumäära kehtestamine RT IV, 24.01.2018, 2 Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu määrus 2 27.01.2018 - …
Õpetajate töötasustamise alused RT IV, 24.01.2018, 1 Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu määrus 1 27.01.2018 - 31.12.2018
Eesti väärtpaberite keskregistri pidamise kord RT I, 24.01.2018, 4 Rahandusminister määrus 116 27.01.2018 - kehtetu

Kokku: 23| Näitan: 1- 20|Näita kõiki