Kronoloogia

Kõik osad, 24.05.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Võnnu Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine RT IV, 24.05.2017, 24 Võnnu Vallavolikogu määrus 6
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri RT IV, 24.05.2017, 23 Võnnu Vallavolikogu määrus 8 27.05.2017 - …
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri RT IV, 24.05.2017, 22 Võnnu Vallavolikogu määrus 7 27.05.2017 - …
Saku valla 2017. aasta lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 24.05.2017, 21 Saku Vallavolikogu määrus 4 27.05.2017 - 31.12.2017
Ardu kooli arengukava kinnitamine aastateks 2017-2020 RT IV, 24.05.2017, 20 Kose Vallavolikogu määrus 140 27.05.2017 - 31.12.2020
Välireklaami paigaldamise eeskiri RT IV, 24.05.2017, 19 Saue Linnavolikogu määrus 67 27.05.2017 - …
Oru Põhikooli arengukava kinnitamine aastateks 2017-2022 RT IV, 24.05.2017, 18 Kose Vallavolikogu määrus 141 27.05.2017 - 31.12.2022
Kose valla haridusvaldkonna digiplaani kinnitamine aastateks 2016-2020 RT IV, 24.05.2017, 17 Kose Vallavolikogu määrus 143 27.05.2017 - 31.12.2020
Vändra alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2019 ülevaatamine. Vändra alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2025 kinnitamine RT IV, 24.05.2017, 16 Vändra Alevivolikogu määrus 7 27.05.2017 - kehtetu
Vändra vallas projektlaagri pidamise tingimused ja projektlaagri pidamise tegevusloa väljastamise kord RT IV, 24.05.2017, 15 Vändra Vallavolikogu määrus 5 01.07.2017 - kehtetu
Pärnu linna 2017. aasta eelarve RT IV, 24.05.2017, 14 Pärnu Linnavolikogu määrus 27 27.05.2017 - 02.10.2017
Pöide valla jäätmevaldajate registri põhimäärus RT IV, 24.05.2017, 13 Pöide Vallavolikogu määrus 6 27.05.2017 - 08.09.2017
Linnaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine RT IV, 24.05.2017, 12 Pärnu Linnavolikogu määrus 29 01.07.2017 - kehtetu
Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus RT IV, 24.05.2017, 11 Tallinna Linnavolikogu määrus 19 27.05.2017 - kehtetu
Tallinna Linnavaraameti põhimäärus RT IV, 24.05.2017, 10 Tallinna Linnavolikogu määrus 43 27.05.2017 - …
Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine RT IV, 24.05.2017, 9 Lääne-Nigula Vallavolikogu määrus 23 27.05.2017 - …
Riigi poolt rahastatava raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 24.05.2017, 8 Tõrva Linnavolikogu määrus 17 27.05.2017 - kehtetu
Raske ja sügava puudega lapsele lapsehoiu- ja muu sotsiaalteenuse osutamise ning rahastamise tingimused ja kord RT IV, 24.05.2017, 7 Tõrva Linnavolikogu määrus 7 27.05.2017 - 31.03.2018
Pärnu linna 2017. aasta esimene lisaeelarve RT IV, 24.05.2017, 6 Pärnu Linnavolikogu määrus 8
Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja sellest eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja võrguettevõtja arenduskohustus RT IV, 24.05.2017, 5 Tallinna Linnavolikogu määrus 9 27.05.2017 - …

Kokku: 32| Näitan: 1- 20|Näita kõiki