Kronoloogia

Kõik osad, 24.07.2020

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne RT IV, 24.07.2020, 9 Viljandi Vallavalitsus määrus 2 27.07.2020 - …
Jõgeva Põhikooli põhimäärus RT IV, 24.07.2020, 8 Jõgeva Linnavolikogu määrus 8 27.07.2020 - …
Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli õppetasu kompensatsiooni määramise ja maksmise kord RT IV, 24.07.2020, 7 Narva-Jõesuu Linnavalitsus määrus 8 01.09.2020 - kehtetu
Jõgeva valla ametiasutuste palgajuhend RT IV, 24.07.2020, 6 Jõgeva Vallavolikogu määrus 4 27.07.2020 - …
Palamuse Lasteaia Nukitsamees põhimäärus RT IV, 24.07.2020, 5 Palamuse Vallavolikogu määrus 8 27.07.2020 - …
Narva-Jõesuu linna huvikooli õppetasude määrad, õppetasu maksmise ja sellest vabastamise kord. RT IV, 24.07.2020, 4 Narva-Jõesuu Linnavalitsus määrus 7 01.09.2020 - …
Jõgeva valla ametiasutuste palgajuhendi muutmine RT IV, 24.07.2020, 3 Jõgeva Vallavolikogu määrus 119
Jõgeva Põhikooli põhimääruse muutmine RT IV, 24.07.2020, 2 Jõgeva Vallavolikogu määrus 127
Palamuse Lasteaia Nukitsamees põhimääruse muutmine RT IV, 24.07.2020, 1 Jõgeva Vallavolikogu määrus 123
Välisministeeriumi teadaanne RT II, 24.07.2020, 1 Välisminister teadaanne
Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord RT I, 24.07.2020, 15 Siseminister määrus 67 01.08.2020 - …
Viisaregistri põhimäärus RT I, 24.07.2020, 14 Siseminister määrus 71 01.08.2020 - …
Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad RT I, 24.07.2020, 13 Siseminister määrus 7 01.08.2020 - …
Pikaajalise viisa andmise, viibimisaja vormistamise ja viibimisaja pikendamise kord ja tähtajad ning piisavate rahaliste vahendite määr RT I, 24.07.2020, 12 Siseminister määrus 82 01.08.2020 - …
Siseministri määruste muutmine seoses välismaalaste seaduse muutmise seadusega RT I, 24.07.2020, 11 Siseminister määrus 30
Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord RT I, 24.07.2020, 10 Sotsiaalkaitseminister määrus 44 27.07.2020 - 12.09.2020
Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine RT I, 24.07.2020, 9 Sotsiaalminister määrus 34
Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord RT I, 24.07.2020, 8 Kultuuriminister määrus 12 27.07.2020 - …
Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 12 „Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine RT I, 24.07.2020, 7 Kultuuriminister määrus 19
Muuseumi relvakollektsiooni käitlemise ning relvakollektsiooni kuuluvate relvade ja laskemoona üle arvestuse pidamise kord RT I, 24.07.2020, 6 Kultuuriminister määrus 18 27.07.2020 - …

Kokku: 25| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json