Kronoloogia

Kõik osad, 24.11.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Leevi HK põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine RT IV, 24.11.2018, 27 Veriora Vallavolikogu määrus 14 27.11.2018 - kehtetu
Jõgeva valla 2018. aasta 3. lisaeelarve RT IV, 24.11.2018, 26 Jõgeva Vallavolikogu määrus 59 27.11.2018 - 31.12.2018
Jõgeva valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded RT IV, 24.11.2018, 25 Jõgeva Vallavolikogu määrus 56 27.11.2018 - …
Leevi Hooldekodu põhimäärus RT IV, 24.11.2018, 24 Räpina Vallavolikogu määrus 36 27.11.2018 - …
Ehitise pinna reklaami või teabe eksponeerimiseks otsustuskorras kasutusse andmisel kohaldatava tasu miinimummäärad (alghinnad) RT IV, 24.11.2018, 23 Tallinna Linnavalitsus määrus 39 01.01.2019 - …
Ühisveevärgist võetud vee ja reovee ühiskanalisatsiooni juhtimise teenuse hinna kehtestamine RT IV, 24.11.2018, 22 Kadrina Vallavalitsus määrus 14 27.11.2018 - kehtetu
Kadrina Vallavalitsuse 22.12.2009. aasta määruse nr 14 „Ühisveevärgist võetud vee ja reovee ühiskanalisatsiooni juhtimise teenuse hinna kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 24.11.2018, 21 Kadrina Vallavalitsus määrus 2
Emmaste Vallavalitsuse hallatava asutuse Emmaste Avatud Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine Emmaste Vaba Aja Keskuseks ning Emmaste Vaba Aja Keskuse põhimääruse kinnitamine RT IV, 24.11.2018, 20 Emmaste Vallavolikogu määrus 37 27.11.2018 - …
Raiemäärus RT IV, 24.11.2018, 19 Haljala Vallavolikogu määrus 18 27.11.2018 - kehtetu
Raieloa andmise tingimused ja kord RT IV, 24.11.2018, 18 Vihula Vallavolikogu määrus 23 27.11.2018 - kehtetu
Noorsootöö tunnustamise kord RT IV, 24.11.2018, 17 Haljala Vallavolikogu määrus 74 27.11.2018 - kehtetu
Aasta Tegija ja Teo statuut RT IV, 24.11.2018, 16 Haljala Vallavolikogu määrus 46 27.11.2018 - kehtetu
Haljala valla kultuuripreemia asutamine RT IV, 24.11.2018, 15 Haljala Vallavolikogu määrus 28 27.11.2018 - kehtetu
Haljala valla aukodaniku, suure vapimärgi ja tänukirjade andmise kord RT IV, 24.11.2018, 14 Haljala Vallavolikogu määrus 29 27.11.2018 - kehtetu
Vihula valla tunnustuse avaldamise kord RT IV, 24.11.2018, 13 Vihula Vallavolikogu määrus 70 27.11.2018 - kehtetu
Hiiumaa valla vara valitsemise kord RT IV, 24.11.2018, 12 Hiiumaa Vallavolikogu määrus 25 27.11.2018 - …
Pühalepa valla kalmistute kasutamise eeskiri RT IV, 24.11.2018, 11 Pühalepa Vallavolikogu määrus 12 27.11.2018 - kehtetu
Käina valla kalmistute kasutamise eeskirja kinnitamine RT IV, 24.11.2018, 10 Käina Vallavolikogu määrus 16 27.11.2018 - kehtetu
Kõrgessaare valla hallatavate kalmistute kasutamise eeskiri RT IV, 24.11.2018, 9 Kõrgessaare Vallavolikogu määrus 53 27.11.2018 - kehtetu
Emmaste valla hallatavate kalmistute kasutamise eeskiri RT IV, 24.11.2018, 8 Emmaste Vallavolikogu määrus 41 27.11.2018 - kehtetu

Kokku: 33| Näitan: 1- 20|Näita kõiki