Kronoloogia

Kõik osad, 25.01.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kiltsi Põhikooli koolivaheaja kehtestamine RT IV, 25.01.2019, 12 Väike-Maarja Vallavalitsus määrus 1 28.01.2019 - 31.08.2019
Avinurme Lasteaia Naerulind põhimäärus RT IV, 25.01.2019, 11 Mustvee Vallavalitsus määrus 3 28.01.2019 - …
Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta eelarve RT IV, 25.01.2019, 10 Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu määrus 1 01.01.2019 - 31.12.2019
Wiiralti preemia statuut RT IV, 25.01.2019, 9 Tallinna Linnavalitsus määrus 8 28.01.2019 - …
Noortekeskuste noorsootöötajate töötasu alammäärad ja puhkuse kestus RT IV, 25.01.2019, 8 Tallinna Linnavalitsus määrus 7 28.01.2019 - …
Lihula valla ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate palgamäärad ja palgatingimused RT IV, 25.01.2019, 7 Lihula Vallavolikogu määrus 5 28.01.2019 - kehtetu
Raasiku valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord RT IV, 25.01.2019, 6 Raasiku Vallavolikogu määrus 9 28.01.2019 - …
Sotsiaalteenuste osutamise kord Raasiku valla eelarvest RT IV, 25.01.2019, 5 Raasiku Vallavolikogu määrus 8 28.01.2019 - …
Määruse kehtetuks tunnistamine RT IV, 25.01.2019, 4 Lääneranna Vallavolikogu määrus 44
Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2016. a määruse nr 9 „Raasiku valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ muutmine RT IV, 25.01.2019, 3 Raasiku Vallavolikogu määrus 3
Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2016. a määruse nr 8 „Sotsiaalteenuste osutamise kord Raasiku valla eelarvest “ muutmine RT IV, 25.01.2019, 2 Raasiku Vallavolikogu määrus 2
Vinni valla eelarves kogukonda kaasava eelarveosa koostamiseks esitatud ettepanekute hääletamise kord RT IV, 25.01.2019, 1 Vinni Vallavalitsus määrus 2 28.01.2019 - …
Kultuurimälestiste andmete korrastamine RT III, 25.01.2019, 2 Kultuuriminister käskkiri 13
Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas RT III, 25.01.2019, 1 Riigikogu otsus 23.01.2019 - …
2019. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid RT I, 25.01.2019, 14 Maaeluminister määrus 7 28.01.2019 - 31.12.2019
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/19/0147-1 RT I, 25.01.2019, 13 Maanteeamet leping
Euroopa Liidu põllumajandussaaduste ja -toodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete lihtprogrammi rakendamiseks rakendusasutuse valimise kord RT I, 25.01.2019, 12 Maaeluminister määrus 6 28.01.2019 - …
Kassalise teenindamise eeskiri RT I, 25.01.2019, 11 Rahandusminister määrus 30 28.01.2019 - …
Jahieeskiri RT I, 25.01.2019, 10 Keskkonnaminister määrus 32 28.01.2019 - …
Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine RT I, 25.01.2019, 9 Rahandusminister määrus 7

Kokku: 28| Näitan: 1- 20|Näita kõiki