Kronoloogia

Kõik osad, 25.04.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Torma valla 2017. a I lisaeelarve RT IV, 25.04.2017, 24 Torma Vallavolikogu määrus 3 28.04.2017 - 31.12.2017
Hajaasustuse programmi rakendamisega seotud ülesannete delegeerimine Torma Vallavalitsusele RT IV, 25.04.2017, 23 Torma Vallavolikogu määrus 4 28.04.2017 - 09.04.2018
Pajusi valla 2017. aasta 1. lisaeelrve RT IV, 25.04.2017, 22 Pajusi Vallavolikogu määrus 47 28.04.2017 - 31.12.2017
Jõhvi valla 2017. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 25.04.2017, 21 Jõhvi Vallavolikogu määrus 116 28.04.2017 - 31.12.2017
Raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja teiste sotsiaalteenuste osutamise kord RT IV, 25.04.2017, 20 Kiili Vallavolikogu määrus 4 28.04.2017 - …
Valgjärve valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 25.04.2017, 19 Valgjärve Vallavolikogu määrus 4 28.04.2017 - 31.12.2017
Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuse lahendamise delegeerimine Kose Vallavalitsusele RT IV, 25.04.2017, 18 Kose Vallavolikogu määrus 139 28.04.2017 - …
Võhma linna päevade ja Kesk-Eesti laada müügipileti hinna kehtestamine RT IV, 25.04.2017, 17 Võhma Linnavolikogu määrus 13 28.04.2017 - kehtetu
Urvaste valla eelarvest toetuste maksmise kord RT IV, 25.04.2017, 16 Urvaste Vallavolikogu määrus 7 28.04.2017 - 31.01.2018
Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine RT IV, 25.04.2017, 15 Avinurme Vallavolikogu määrus 45 28.04.2017 - kehtetu
Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, alatise komisjoni esimehele, vallavolikogu liikmele vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ning maksmise korra kehtestamine RT IV, 25.04.2017, 14 Avinurme Vallavolikogu määrus 8 28.04.2017 - 09.12.2017
Avinurme Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhendi ja ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused RT IV, 25.04.2017, 13 Avinurme Vallavolikogu määrus 48 28.04.2017 - 31.12.2017
Viimsi Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiameti põhimäärus RT IV, 25.04.2017, 12 Viimsi Vallavalitsus määrus 20 01.05.2017 - kehtetu
Viimsi Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusameti põhimäärus RT IV, 25.04.2017, 11 Viimsi Vallavalitsus määrus 15 01.05.2017 - kehtetu
Hallatavate asutuste töötajate töö tasustamine RT IV, 25.04.2017, 10 Saare Vallavalitsus määrus 1 28.04.2017 - 31.08.2017
Saare valla haridusasutuste juhtide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord RT IV, 25.04.2017, 9 Saare Vallavalitsus määrus 2 28.04.2017 - kehtetu
Haridusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi läbiviimise kord RT IV, 25.04.2017, 8 Saare Vallavalitsus määrus 1 28.04.2017 - …
Saare Vallavalitsuse 21.02.2013 määruse nr 1 „Hallatavate asutuste töötajate töö tasustamine“ muutmine RT IV, 25.04.2017, 7 Saare Vallavalitsus määrus 2
Võhma linna päevade ja Kesk-Eesti laada müügipileti hinna kehtestamine RT IV, 25.04.2017, 6 Võhma Linnavolikogu määrus 4 28.04.2017 - …
Avinurme Vallavolikogu 27.03.2014. a määruse nr 8 „Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, alatise komisjoni esimehele, vallavolikogu liikmele vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ning maksmise korra kehtestamine” muutmine RT IV, 25.04.2017, 5 Avinurme Vallavolikogu määrus 62

Kokku: 46| Näitan: 1- 20|Näita kõiki