Kronoloogia

Kõik osad, 25.10.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Konguta valla Annikoru küla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2027 RT IV, 25.10.2017, 17 Konguta Vallavolikogu määrus 48 28.10.2017 - 31.12.2027
Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Saare valla ning Mustvee linna ühinemislepingu muutmine RT IV, 25.10.2017, 16 Avinurme Vallavolikogu otsus 158
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse suuruse määramine RT IV, 25.10.2017, 15 Õru Vallavalitsus määrus 3 28.10.2017 - 09.02.2018
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord RT IV, 25.10.2017, 14 Lääne-Saare Vallavalitsus määrus 10 01.01.2018 - 18.03.2018
Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise toetuse maksmise tingimused ja kord RT IV, 25.10.2017, 13 Saue Vallavolikogu määrus 32 28.10.2017 - 06.01.2018
Mäetaguse valla tunnustuse avaldamise kord RT IV, 25.10.2017, 12 Mäetaguse Vallavolikogu määrus 82 28.10.2017 - kehtetu
Mäetaguse Vallavolikogu 24.05.2012 määruse nr 82 kehtetuks tunnistamine RT IV, 25.10.2017, 11 Mäetaguse Vallavolikogu määrus 77
Avinurme valla 2017 aasta lisaeelarve kinnitamine RT IV, 25.10.2017, 10 Avinurme Vallavolikogu määrus 66 28.10.2017 - 31.12.2017
Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord RT IV, 25.10.2017, 9 Varstu Vallavolikogu määrus 16 28.10.2017 - 31.08.2018
Lääne-Saare valla eelarvestrateegia 2017 - 2020 RT IV, 25.10.2017, 8 Lääne-Saare Vallavolikogu määrus 29 01.01.2018 - kehtetu
Saue Vallavolikogu 29. detsembri 2016. aasta määruse nr 32 „Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise toetuse maksmise tingimused ja kord” muutmine RT IV, 25.10.2017, 7 Saue Vallavolikogu määrus 17
Nasva klubi põhimäärus RT IV, 25.10.2017, 6 Lääne-Saare Vallavolikogu määrus 22 01.01.2018 - …
Eikla klubi põhimäärus RT IV, 25.10.2017, 5 Lääne-Saare Vallavolikogu määrus 21 01.01.2018 - …
Aste klubi põhimäärus RT IV, 25.10.2017, 4 Lääne-Saare Vallavolikogu määrus 20 01.01.2018 - …
Lääne-Saare valla eelarvestrateegia 2018 - 2021 RT IV, 25.10.2017, 3 Lääne-Saare Vallavolikogu määrus 19 01.01.2018 - 31.12.2021
Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine RT IV, 25.10.2017, 2 Pöide Vallavalitsus määrus 6 01.01.2018 - …
Varstu Vallavolikogu 14.12.2010 määruse nr 16 „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord“ muutmine. RT IV, 25.10.2017, 1 Varstu Vallavolikogu määrus 11
Käde Kalamehe kaebuse läbivaatamine RT III, 25.10.2017, 2 Vabariigi Valimiskomisjon otsus 37
Ajutise sõjaväelise auastme andmine RT III, 25.10.2017, 1 Vabariigi President käskkiri 32
Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine RT I, 25.10.2017, 20 Vabariigi Valitsus määrus 159 … - …

Kokku: 39| Näitan: 1- 20|Näita kõiki