Kronoloogia

RT I, 26.01.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Lepitusmenetluse läbiviimise kord RT I, 26.01.2018, 25 Vabariigi Valitsus määrus 188 29.01.2018 - kehtetu
Väikesaarte nimistu RT I, 26.01.2018, 24 Vabariigi Valitsus määrus 7 29.01.2018 - 31.01.2019
Lepitusmenetluse läbiviimise kord RT I, 26.01.2018, 23 Vabariigi Valitsus määrus 6 29.01.2018 - …
Valveaja eest prokuröridele lisatasu maksmise kord ja juhud RT I, 26.01.2018, 22 Justiitsminister määrus 19 29.01.2018 - …
Justiitsministri 30. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Valveaja eest prokuröridele lisatasu maksmise kord ja juhud” muutmine RT I, 26.01.2018, 21 Justiitsminister määrus 3
2018. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid RT I, 26.01.2018, 20 Maaeluminister määrus 5 29.01.2018 - 08.02.2018
Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord RT I, 26.01.2018, 19 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 49 29.01.2018 - 21.02.2019
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruse nr 49 „Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord” muutmine RT I, 26.01.2018, 18 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 6
Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused RT I, 26.01.2018, 17 Justiitsminister määrus 16 29.01.2018 - 07.12.2018
Turuarendustoetus RT I, 26.01.2018, 16 Põllumajandusminister määrus 8 29.01.2018 - kehtetu
Turuarendustoetus RT I, 26.01.2018, 15 Maaeluminister määrus 4 29.01.2018 - …
Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate kulude katmise tingimused ja kord RT I, 26.01.2018, 14 Riigihalduse minister määrus 17 29.01.2018 - …
Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 „Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused” muutmine RT I, 26.01.2018, 13 Justiitsminister määrus 2
Makseasutuste omavahendite aruandluse kord, omavahendite minimaalsuuruse arvutamise põhimõtted ning aruannete skeemid, aruannete koostamise metoodika ja esitamise kord RT I, 26.01.2018, 12 Rahandusminister määrus 54 31.01.2018 - 31.12.2018
Metsaseadus RT I, 26.01.2018, 11 Riigikogu seadus 05.02.2018 - 30.06.2018
Looduskaitseseadus RT I, 26.01.2018, 10 Riigikogu seadus 05.02.2018 - 23.11.2018
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus RT I, 26.01.2018, 9 Riigikogu seadus 01.01.2020 - …
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus RT I, 26.01.2018, 8 Riigikogu seadus 01.01.2019 - …
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus RT I, 26.01.2018, 7 Riigikogu seadus 01.02.2018 - 30.06.2018
Riigihalduse ministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 17 „Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate kulude katmise tingimused ja kord” muutmine RT I, 26.01.2018, 6 Riigihalduse minister määrus 4

Kokku: 25| Näitan: 1- 20|Näita kõiki