Kronoloogia

Kõik osad, 26.03.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Emmaste Lasteaed Naksitrallid arengukava kinnitamine RT IV, 26.03.2019, 17 Hiiumaa Vallavalitsus määrus 2 29.03.2019 - 31.12.2021
Loksa linna 2019. aasta eelarve RT IV, 26.03.2019, 16 Loksa Linnavolikogu määrus 3 29.03.2019 - 31.12.2019
Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetamise kord RT IV, 26.03.2019, 15 Muhu Vallavolikogu määrus 31 29.03.2019 - 05.06.2020
Puude raieks loa andmise tingimused ja kord Rõuge vallas RT IV, 26.03.2019, 14 Rõuge Vallavalitsus määrus 2 29.03.2019 - …
Õpilaste sporditoetuse summa kehtestamine 2019. aastaks RT IV, 26.03.2019, 13 Kiili Vallavalitsus määrus 2 29.03.2019 - 31.12.2019
Muhu Vallavalitsuse ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste struktuuri ning ametnike ja töötajate koosseisu kinnitamine RT IV, 26.03.2019, 12 Muhu Vallavolikogu määrus 63 29.03.2019 - 29.03.2020
Muhu Vallavolikogu 22.02.2017.a määruse nr 63 "Muhu Vallavalitsuse ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste struktuuri ning ametnike ja töötajate koosseisu kinnitamine" muutmine RT IV, 26.03.2019, 11 Muhu Vallavolikogu määrus 32
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord RT IV, 26.03.2019, 10 Märjamaa Vallavolikogu määrus 26 29.03.2019 - …
Koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord RT IV, 26.03.2019, 9 Tapa Vallavalitsus määrus 9 29.03.2019 - kehtetu
Järvakandi Avatud Noortekeskuse põhimäärus RT IV, 26.03.2019, 8 Järvakandi Vallavolikogu määrus 3 29.03.2019 - kehtetu
Järvakandi Avatud Noortekeskuse põhimäärus RT IV, 26.03.2019, 7 Kehtna Vallavolikogu määrus 54 29.03.2019 - …
Tamsalu valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord RT IV, 26.03.2019, 6 Tamsalu Vallavalitsus määrus 1 29.03.2019 - kehtetu
Vajangu Põhikooli lasteaiarühma laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord RT IV, 26.03.2019, 5 Tamsalu Vallavalitsus määrus 11 29.03.2019 - kehtetu
Riigihangete korraldamise kord RT IV, 26.03.2019, 4 Märjamaa Vallavolikogu määrus 24 29.03.2019 - 31.12.2019
Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord RT IV, 26.03.2019, 3 Tapa Vallavalitsus määrus 5 29.03.2019 - …
Märjamaa Vallavolikogu 17.04.2018 määruse nr 24 „Riigihangete korraldamise kord“ muutmine RT IV, 26.03.2019, 2 Märjamaa Vallavolikogu määrus 63
Märjamaa Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 26 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine RT IV, 26.03.2019, 1 Märjamaa Vallavolikogu määrus 62
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/19/0691-1 RT I, 26.03.2019, 24 Maanteeamet leping
Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord RT I, 26.03.2019, 23 Maaeluminister määrus 44 29.03.2019 - …
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu RT I, 26.03.2019, 22 Vabariigi Valitsus määrus 116 01.04.2019 - kehtetu

Kokku: 41| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json