Kronoloogia

RT I, 26.03.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/19/0691-1 RT I, 26.03.2019, 24 Maanteeamet leping
Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord RT I, 26.03.2019, 23 Maaeluminister määrus 44 29.03.2019 - …
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu RT I, 26.03.2019, 22 Vabariigi Valitsus määrus 116 01.04.2019 - kehtetu
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu RT I, 26.03.2019, 21 Vabariigi Valitsus määrus 27 01.04.2019 - 30.06.2019
Tehnilised nõuded hoiatus- ja signaalrelvadele ning akustilistele relvadele RT I, 26.03.2019, 20 Siseminister määrus 13 29.03.2019 - …
Maaeluministri 23. aprilli 2015. a määruse nr 44 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord” muutmine RT I, 26.03.2019, 19 Maaeluminister määrus 35
Euroopa tööturuasutuste võrgustiku liikmeks ja partneriks vastuvõtmise ning koostöö tingimused ja kord RT I, 26.03.2019, 18 Tervise- ja tööminister määrus 34 29.03.2019 - …
Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded RT I, 26.03.2019, 17 Põllumajandusminister määrus 60 01.04.2019 - …
Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded RT I, 26.03.2019, 16 Põllumajandusminister määrus 80 01.04.2019 - …
Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded RT I, 26.03.2019, 15 Põllumajandusminister määrus 52 01.04.2019 - …
Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded RT I, 26.03.2019, 14 Maaeluminister määrus 76 01.04.2019 - …
Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded RT I, 26.03.2019, 13 Põllumajandusminister määrus 58 01.04.2019 - …
Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord RT I, 26.03.2019, 12 Põllumajandusminister määrus 17 01.04.2019 - …
Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika RT I, 26.03.2019, 11 Sotsiaalminister määrus 9 01.01.2020 - …
Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika RT I, 26.03.2019, 10 Sotsiaalminister määrus 9 01.04.2019 - 30.06.2019
Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine RT I, 26.03.2019, 9 Tervise- ja tööminister määrus 31
Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded RT I, 26.03.2019, 8 Põllumajandusminister määrus 38 01.04.2019 - 31.08.2019
Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded RT I, 26.03.2019, 7 Põllumajandusminister määrus 56 01.04.2019 - …
Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded RT I, 26.03.2019, 6 Põllumajandusminister määrus 55 01.04.2019 - …
Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded RT I, 26.03.2019, 5 Põllumajandusminister määrus 53 01.04.2019 - …

Kokku: 24| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json