Kronoloogia

Kõik osad, 26.09.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Antsla valla jäätmevaldajate registri põhimäärus RT IV, 26.09.2019, 38 Antsla Vallavolikogu määrus 21 29.09.2019 - …
Märjamaa valla 2019. aasta eelarve II lisaalaeelarve RT IV, 26.09.2019, 37 Märjamaa Vallavalitsus määrus 7 29.09.2019 - 31.12.2019
Rae valla hallatavate lasteaia ja lastehoiu tasude määrad ja maksmise kord RT IV, 26.09.2019, 36 Rae Vallavolikogu määrus 18 01.01.2020 - kehtetu
Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad RT IV, 26.09.2019, 35 Tallinna Linnavalitsus määrus 9 29.09.2019 - 07.02.2020
Kose valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord RT IV, 26.09.2019, 34 Kose Vallavolikogu määrus 133 29.09.2019 - kehtetu
Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi Muusikakoolis RT IV, 26.09.2019, 33 Jõhvi Vallavolikogu määrus 85 01.01.2020 - kehtetu
Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi Kunstikoolis ja Jõhvi Spordikoolis RT IV, 26.09.2019, 32 Jõhvi Vallavolikogu määrus 100 01.01.2020 - kehtetu
Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord RT IV, 26.09.2019, 31 Põltsamaa Vallavolikogu määrus 44 29.09.2019 - …
Põltsamaa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2026 kinnitamine RT IV, 26.09.2019, 30 Põltsamaa Linnavolikogu määrus 20 29.09.2019 - kehtetu
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord RT IV, 26.09.2019, 29 Põlva Vallavolikogu määrus 52 01.10.2019 - …
Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektidele toetuse andmise kord RT IV, 26.09.2019, 28 Põlva Vallavolikogu määrus 51 01.10.2019 - …
Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord RT IV, 26.09.2019, 27 Põlva Vallavolikogu määrus 50 01.10.2019 - …
Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise kord RT IV, 26.09.2019, 26 Põlva Vallavolikogu määrus 11 01.01.2020 - kehtetu
Õpilaste sõidukulu hüvitamise kord RT IV, 26.09.2019, 25 Saku Vallavolikogu määrus 10 29.09.2019 - …
Saku Muusikakooli õppetasu RT IV, 26.09.2019, 24 Saku Vallavolikogu määrus 11 01.01.2020 - kehtetu
Kose valla eelarve ja lisaeelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord RT IV, 26.09.2019, 23 Kose Vallavolikogu määrus 60 29.09.2019 - …
Kose valla infolehe “Kose Teataja” väljaandmise põhimõtted RT IV, 26.09.2019, 22 Kose Vallavalitsus määrus 9 29.09.2019 - kehtetu
Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määruse nr 9 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad" muutmine RT IV, 26.09.2019, 21 Tallinna Linnavalitsus määrus 26
Kose valla infolehe “Kose Teataja” väljaandmise põhimõtted RT IV, 26.09.2019, 20 Kose Vallavalitsus määrus 6 29.09.2019 - 08.06.2020
Tapa valla omandis olevate munitsipaalkorterite üüride piirmäära ja sotsiaalkorterite üürimäärade kehtestamine RT IV, 26.09.2019, 19 Tapa Vallavalitsus määrus 1 01.01.2020 - kehtetu

Kokku: 45| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json